Vad är celiaki?

Vad är celiaki?

Celiaki är en autoimmun sjukdom som drabbar ca 2–3 % av befolkningen. Den triggas av gluten. Konsumeras gluteninnehållande sädesslag som vete, råg, speltvete och korn orsakas en inflammation i tunntarmen.

Även mycket små mängder gluten kan orsak symtom. Om kostvanorna inte ändras till en glutenfri kost, minskar tunntarmsluddet. Tunntarmens skadade slemhinna kan då inte ta upp tillräckligt med näringsämnen, vilket i förlängningen kan leda till malabsorbtion och näringsbrist..

Symtom vid celiaki

Article200105_Junge Frau schwanger mit Brechreiz.jpg

Symtomen vid celiaki kann variera kraftigt. I många fall – men inte alla – förekommer fööljande gastro-intestinala symtom:

 • Diarré
 • Uppblåst mage, svullnad
 • Magsmärta
 • Illamående
 • Kräkningar

Vissa generella symtom kann också  yttra sig hos perosner med celiaki:

 • Viktnedgång och minskad energi
 • Nedsatt aptit
 • Järnbrist med anemi
 • Osteoporos
 • Svårigheter med att bli gravid
 • Vitamin- och mineralbrist

Hos barm utvecklas celiaki vid en tidig ålder, ofta efter avvänjning från bröstmjölk/modersmölksersättning til gluteninnehållande mat. Om sjukdomen förblir oupptäckt, finns en risk för tillväxt- och utvecklingsförseningar. Barn med celikai är ofta avmagrade, gråter mycket och är myckte känsliga. 

Vilka former av celiaki förekommer?

Article200105_Duenndarmbiopsie.jpg

Tarmsjukdomen förekommer i olika former. Samtliga former (den symtomatiska, den klassiska och den subkliniska celiakin) medför skador på tarmslemhinnan.  Dessutom finns en potentiell celikai, som ofta upptäcks av slump då den uppvisar normal tarmslemhinna vid en biopsi.

Hur ställs diagnosen för celiaki?

Article200105_Blutproben Blutabnahme.jpg

Celiaki kan förekomma bland alla åldrar. Vid misstanke om celiaki tas först ett blodprov. I skrivand stund uppmätts då antikroppar mot vävnadstransglutaminas = anti-tTG (IgA respektive IgG) samt totala nivåerna av IgA.  Antikroppar mot endomysium (EmA) är också ett relaibelt sätt att diagnosticera, men används mer sällan. Om antikroppar påvisas, verifieras diagnosen genom en efterföljande tunntarmsbiopsi.

Eftersom celiaki är har en stark genetisk komponent, bör första gradens släktingar  (föräldrar, syskon, barn) också testas för celiaki, även om de inte uppvisar några symtom.

Det är av ytterst vikt att inte börja med glutenfri kost innan läkarbesöket eftersom antikropparna då inte längre kan påvisas i blodet och diagnos kann därför inte ställas

 

Hur behandlar man celiaki?

Article200105_Junge Frau mit Salat.jpg

Omdiagnosen celikai har blivit bekräftad, kommer läkaren ordinera en glutenfri kost omedelbart. Att fullständigt och livslångt avstå från glutenfri kost är nödvändigt och den enda verksamma behandlingen. Efter kostomläggningen förbättras symtomen som vanligast mycket snabbt. Många personer med celiaki är symtomfria på kort tid efter att de har börjat med en glutenfri kost. Även tarmslemhinnan repareras med tiden om den glutenfria kosten följs.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Är du läkare eller näringsspecialist? Du hittar mer detaljerad information om celiaki på Dr. Schär Institute, kunskapsplattformen för experter inom ämnet glutenintolerans och glutenfri kosthållning.