Gluten- och vetekänslighet: en typ av glutenintolerans

Gluten- och vetekänslighet: en typ av glutenintolerans

Gluten- och vetekänslighet innebär en överkänslighet mot gluten utan att immunförsvaret är involverat.

Var är gluten-/vetekänslighet?

Hos individer med gluten- och vetekänslighet, reagerar kroppen på gluten eller andra komponenter i vete, med diffusa symtom. Men dessa individer har inte celiaki eller veteallergi. Eftersom det saknas biomarkörer för gluten- och vetekänslighet, diagnosticeras den här diagnosen via uteslutningsmetoden.

Överkänslighet mot gluten eller vete kan uppträda plötsligt och i alla åldrar. Men gluten-/vetekänsligheten kan också vara ett tillfälligt fenomen som blir bättre genom glutenfri kost.

Vilka är symtomen för gluten-/vetekänslighet?

Symtomen för gluten-/vetekänslighet kan vara mycket varierande, därför är det viktigt att betrakta kroppen som ett helt system. Vilka symtom kan förekomma?

  • Buksmärtor, även i kombination med en brinnande känsla i magens övre del, illamående och kräkning, gaser, trög mage och diarré
  • Trötthet, stickningar i armar och ben, muskelkramper och ledvärk
  • Huvudvärk, orkeslöshet, förvirring, problem med blodcirkulationen, eksem, röd eller uppsvullen tunga.

Många av symptomen är typiska även för andra diagnoser. Det är därför gluten- och vetekänslighet så ofta förblir oupptäckt och obehandlat.

Hur diagnostiseras gluten-/vetekänslighet?

Article200103_Aerztin Patientin Beratung Gespraech

Det är inte enkelt att ställa en entydig diagnos. Än idag finns det inte några absolut pålitliga biomarkörer, dvs. mätbara indikatorer, för gluten-/vetekänslighet. Därför fokuserar man på symtomen och diagnos ställs genom uteslutningsdiagnostik. Särskilt diagnoserna celiaki och veteallergi måste uteslutas med säkerhet. När detta är gjort blir glutenfri kosthållning nästa försök.

Om symtomen avtar märkbart genom den glutenfria kosten och tillståndet försämras igen när man återupptar glutenintaget kan man utgå från gluten-/vetekänslighet. Celiaki diagnostiseras däremot genom blodundersökning avseende specifika antikroppar och genom tunntarmsbiopsi, en eventuell veteallergi genom de vanliga allergitesten. Gluten-/vetekänslighet är ett komplext fenomen. Många symtom återfinns också hos andra sjukdomar. Därför händer det ofta att denna speciella intolerans förblir oupptäckt och obehandlad.

Hur behandlar man gluten-/vetekänslighet?

Article200103_Frau Sonnenuntergang gluecklich.jpg

Om uteslutningsdiagnostiken har kommit fram till en eventuell gluten-/vetekänslighet kan din läkare rekommendera dig att äta glutenfri kost.

Eftersom det kan handla om en tillfällig intolerans bör omställningen till glutenfri kost upprätthållas i en tidsperiod på minst ett till två år. Många personer som drabbats av gluten-/vetekänslighet berättar att symtomen försvinner redan inom kort tid! Matsmältningen blir mer regelbunden, det allmänna välbefinnandet förbättras och livskvaliteten ökar.

Toleransen för gluten varierar dock, addering av gluten måste därför ske varsamt.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Är du läkare eller näringsspecialist? Du hittar mer detaljerad information om gluten- och vetesensitivitet på Dr. Schär Institute, kunskapsplattformen för experter inom ämnet glutenintolerans och glutenfri kosthållning.