En översikt av olika typer av glutenintolerans

En översikt av olika typer av glutenintolerans

På grund av olika tillstånd och intoleranser, väljer allt fler människor bort i livsmedel. Gluten är ett protein som finns i sädesslag som vete, havre, korn, dinkel (spelt), råg, kamut och triticale.

Följande lista ger en överblick av de olika typer av glutenintolerans.

Celiaki är en autoimmun sjukdom. Om personer med tillståndet äter gluten, om än i mycket små mängder, drabbas de av kronisk inflammation och tunntarmsluddet skadas. Genom en mycket noggrann glutenfri kosthållning är det möjligt att bli så gott som fri från celiakins symtom.

Gluten-/vetekänslighet är ofta förknippad med en överkänslighet mot gluten utan att celiaki eller veteallergi har påvisats i diagnostiska tester. Gluten-/vetekänslighet kan leda till symtom som huvudvärk, illamående, matsmältningsbesvär, trötthet, muskelvärk och diverse andra krämpor som upphör när man har ätit en glutenfri kost under en viss tid.

Vid en veteallergi reagerar immunsystemet oproportionerligt kraftigt på proteinbeståndsdelar i vetet, som i själva verket är harmlösa. Vanligast är reaktioner i huden och de övre luftvägarna. Behandlingen består i en vetefri kost som ska hållas mycket noggrant.

Känslig tarm (IBS) är en vanlig sjukdom i magtarmkanalen. Typiska symtom vid IBS är gaser, hård avföring, diarré eller buksmärtor. Sjukdomen kan sänka livskvaliteten avsevärt. Innan IBS diagnostiseras bör andra möjliga orsaker uteslutas, t.ex. celiaki, gluten-/vetekänslighet eller andra intoleranser.