Vad är veteallergi?

Vad är veteallergi?

Veteallergi är kroppens oproportionerlig kraftiga immunologiska reaktion på vete.

Veteallergi kan leda till mycket olika symtombilder. Till skillnad från pollenallergi är det inte vetepollen som utlöser veteallergin utan de proteiner som vetet innehåller. För barn är vete en av de vanligaste allergierna som kan förekomma. Denna veteallergi försvinner oftast av sig självt innan barnet börjar skolan. Bland vuxna förekommer snarare en varaktig veteallergi i form av en veteberoende, ansträngningsinducerad veteallergi eller den inhalativt utlösta bagarastman.

Symtom på veteallergi

Veteallergins symtom visar sig särskilt tydliga på huden och i reaktioner i luftvägarna, ofta omedelbart efter måltiden. De kan vara mycket varierande och ta sig olika uttryck:

  • I munnen, näsan, ögonen och svalget genom svullnad, klåda eller en kliande känsla
  • På huden genom atopiska eksem, urtikaria
  • I lungan genom andningsnöd, astma, bagarastma
  • I gastrointestinalkanalen genom kramper, illamående, kräkning, gaser, diarré

Diagnosticering av veteallergi

Article200102_Prick Test.jpg

Veteallergi diagnosticeras på samma sätt som andra allergier. Först registreras symtomerna med hjälp av en mat- och symtomdagbok, därefter följer testet avseende IgE-antikroppar och hudpricktestet. Om symtomen skulle likna celiakins – dvs. om besvär som magkramper, diarré eller illamående efter veteintag förekommer – är det viktigt att först utesluta att det handlar om celiaki. För att inte störa diagnosticeringen, är det viktigt att inte ändra kosthållningen till en vete- eller glutenfri kost innan tillståndet diagnosticerats.

Behandling av veteallergi?

Article200102_Frau Shopping Einkaufen Etikette.jpg

Behandlingen består främst av en ändring av kosthållningen. När läkaren med säkerhet har konstaterat att du har veteallergi måste vete och besläktade sädesslag uteslutas från kosten. Kom ihåg att vete döljs i många processade livsmedel som du kanske inte skulle ana. Exempelvis kan rågbröd också innehålla vete. Glutenfria produkter är inte samma sak som vetefria, eftersom de kan innehålla vetestärkelse som är olämpligt vid vetallergi. Av denna anledning måste du alltid läsa innehållsdeklarationen innan du köper mat, eller fråga personal om exakta ingredienser.

För att säkerställa att kosten är balanserad och skapa alternativa möjligheter för matlagning och bakning är det lämpligt att se till att få individuella kostråd.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Är du läkare eller näringsspecialist? Du hittar mer detaljerad information om veteallergi på Dr. Schär Institute, kunskapsplattformen för experter i ämnet glutenintolerans och glutenfri kosthållning.