Yksityisyys

Yksityisyys

DR. SCHÄR AG/S.p.A., joka toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä (tästä eteenpäin rekisterinpitäjä) GDPR-asetuksen 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilötietojen suojelusta; tästä eteenpäin GDPR-asetus) mukaisesti, pitää yksityisyyttä ja henkilötietojen suojelua yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan toiminnassaan. Pyydämme sinua lukemaan huolellisesti tämä tietosuojakäytäntö ennen henkilötietojesi antamista rekisterinpitäjälle. Se sisältää tärkeitä tietoja yksityisyydestäsi, henkilötietojen suojelusta ja suojaustoimenpiteitä, joita käytetään luottamuksellisuuden takaamiseksi täysin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi tämä tietosuojakäytäntö:

  • on laadittu osaksi tätä sivustoa ja kaikkia muita sivustoja, joilla tarjotaan Dr. Schär AG/S.p.A:n tuotteita ja palveluja (tästä eteenpäin sivusto) ja joita rekisterinpitäjä hallitsee;
  • muodostaa erottamattoman osan sivustoa ja tarjoamiamme palveluja;
  • on tarkoitettu GDPR-asetuksen 13 artiklan mukaiseksi tiedotukseksi henkilöille, jotka käyttävät tämän sivuston verkkopalveluja;
  • on henkilötietojen keruuta verkossa koskevan ja artiklan 29 työryhmän 17. toukokuuta 2001 käyttöönottaman Euroopan unionin suosituksen 2/2001 mukainen.

 ***

Rekisterinpitäjä ilmoittaa, että henkilötietojasi käsitellään lainmukaisuuden, kohtuullisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteiden mukaisesti sekä luottamuksellisuutta ja oikeuksiasi suojaten. Henkilötietosi käsitellään GDPR-asetuksen 2016/679 lainsäädännön ja siihen liittyvien luottamuksellisuusvelvoitteiden mukaisesti.

SISÄLTÖ
Seuraavan tietosuojakäytännön sisällysluettelon avulla löydät tarvitsemasi, henkilötietosi käsittelyä koskevat tiedot helpommin.

1. REKISTERINPITÄJÄ JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
2. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
2.1 Navigointitiedot
2.2 Käyttäjän vapaaehtoisesti antamat tiedot
2.3 Evästeet
2.4 Lasten tiedot
3. ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA ILMOITUSPALKKI

4. KÄSITTELYN TARKOITUS JA HENKILÖTIETOJEN ANTAMISEN PAKOLLISUUS TAI VAPAAEHTOISUUS
5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYMENETELMÄ, TURVALLISUUS JA KÄSITTELYPAIKKA
6. LUOVUTUS JA JAKAMINEN
7. OIKEUTESI
8. MUUTOKSET
9. YHTEYSTIEDOT

1. REKISTERINPITÄJÄ JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja saatetaan käsitellä sivuston palveluihin tutustumisen ja niiden käytön seurauksena.

Ota yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan (DPO) seuraaviin osoitteisiin käyttääksesi asetuksen mukaisia oikeuksiasi, jotka on selostettu paremmin edellä.

Rekisterinpitäjän tiedot. 

Rekisterinpitäjä on Dr. Schär SpA/AG, toimipaikkanaan Winkelau 9, IT-39014 Postal (BZ), Italia, Puh. +39 0473 293300, Sähköposti privacy@schaer.com

Tietosuojavastaavan tiedot. 

Rekisterinpitäjä on lisäksi nimittänyt tietosuojavastaavan (Data Protection Officer – DPO), joka on tavoitettavissa sen toimipaikassa (Winkelau 9, IT-39014 Postal (BZ), Italia, Puh. +39 0473 293300) tai osoitteessa dpo@drschaer.com.

Henkilötietosi voidaan antaa tiedoksi rekisterinpitäjän alaisille tai yhteistyökumppaneille, jotka kuuluvat hallinnolliseen, kaupalliseen, lakimies- tai kirjanpitohenkilöstöön tai tietokonejärjestelmien ylläpitäjiin, käsittelystä riippuen. Edellä mainitut toimivat rekisterinpitäjän välittömässä alaisuudessa ja nimitetään henkilötietojen käsittelijöiksi GDPR-asetuksen 2016/679 28 ja 29 artiklan mukaan. He saavat asianmukaiset toimintaohjeet käsittelyyn.

 

2. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

2.1 Navigointitiedot

Sivuston toimintaan osallistuvat tietokonepohjaiset järjestelmät ja ohjelmistomenetelmät hankkivat normaalin käyttönsä aikana joitakin henkilötietoja, joiden välittäminen on osa Internet-viestiprotokollien käyttöä. Tämä koskee tietoja, joiden keräämisen tarkoituksena ei ole yhdistää niitä tunnistettuun henkilöön. Kolmansien osapuolten hallussa olevien tietojen käsittelyn ja yhdistämisen kautta ne saattavat kuitenkin luonnostaan johtaa käyttäjien tunnistukseen. Tähän tietoryhmään sisältyvät IP-osoitteet tai sivuston avaukseen käytettyjen tietokoneiden domainiin tallennetut nimet, pyydettyjen lähteiden URI (Uniform Resource Identifier) -merkkijonoihin sisältyvät osoitteet, pyyntöaika, pyynnön lähetystapa palvelimelle, vastaanotetun vastaustiedoston koko, palvelimen antaman vastauksen tilaa osoittava numerokoodi (onnistunut, virhe jne.) ja muut käyttöjärjestelmään ja käyttäjän tietokoneympäristöön liittyvät parametrit. Tietoja käytetään sivuston käyttöä koskevien nimettömien tilastotietojen hankkimiseen ja asianmukaisen toiminnan tarkistamiseen, palvelujen asianmukaiseen tarjoamiseen ottaen huomioon käytettyjen järjestelmien rakenne sekä turvallisuussyistä ja vastuunalaisuuksien tutkintaan, jos tietojen käsittelyyn liittyy sivustoon tai kolmansiin osapuoliin kohdistuvia rikkomuksia. Ne poistetaan yleensä seitsemän päivän kuluttua.

2.2 Käyttäjän vapaaehtoisesti antamat tiedot

Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden antaa henkilötietoja vapaaehtoisesti esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: yhteyspyyntölomakkeen täyttö, palvelu- tai tietopyyntö, sähköpostiviestin vapaaehtoinen ja nimenomainen lähetys sivustolla annettuihin osoitteisiin jne.

2.3 Evästeet

Dr. Schär AG/S.p.A. on ilmoittanut tietosuojavaltuutetulle sivustolla suoritetuista käsittelyistä, jotka perustuvat profilointiin.

 

2.4 Lasten tiedot

Jos käsiteltävänä on lasten henkilötiedot, suostumus siihen pyydetään lapsen vanhempainvastuunkantajalta.

 

3. ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA ILMOITUSPALKKI

Tietosuojavaltuutetun 8. toukokuuta 2014 antamassa säännöksessä vaaditaan ottamaan käyttöön ilmoituspalkki (nk. lyhyt tiedotus), joka avautuu, kun käyttäjä käyttää sivustoa ensimmäisen kerran, jos käytössä on muita kuin teknisiä evästeitä. Siinä tulee selostaa lyhyesti, miten sivusto hallitsee evästeitä, ja antaa linkki koko tietosuojakäytäntöön.

Dr. Schär AG/S.p.A. on ottanut käyttöön edellä mainitun ilmoituspalkin. Lisäksi käytössä on erityinen eväste, joka tallentaa evästeiden asennusta koskevan valinnan 365 päiväksi. Tämä tarkoittaa, että käyttäjälle näytetään eväste vain yhden kerran. Jos hän haluaa muuttaa tekemiään valintoja myöhemmin, hän voi tehdä sen noudattamalla kappaleessa Evästeiden näyttö ja muutos navigointiohjelman (nk. selain) kautta annettuja ohjeita.

 

4.  KÄSITTELYN TARKOITUS JA HENKILÖTIETOJEN ANTAMISEN PAKOLLISUUS TAI VAPAAEHTOISUUS

Rekisterinpitäjä käsittelee sivuston kautta annettuja tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

a) pyydettyjen palvelujen tarjoamista koskevat tarkoitukset

Tietojen antaminen yllä lueteltuja (a) tarkoituksia varten on vapaaehtoista, mutta niiden puuttuminen saattaa tehdä pyydettyjen palvelujen tarjoamisesta mahdotonta.
GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti emme pyydä suostumustasi henkilötietojesi käsittelyyn kyseisiä tarkoituksia varten, sillä kyseisten tietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, ja/tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

b) koostettujen tai nimettömien tietojen käyttö tutkimus-/tilastoanalyysitarkoituksiin, ts. ilman mahdollisuutta tunnistaa käyttäjä ja tarkoituksena mitata mahdollisten verkkomarkkinointiin käytettyjen kampanjoiden tehokkuutta ja verkkoliikennettä sekä arvioida käytettävyyttä ja kiinnostusta

Koostettujen ja nimettömien tietojen käsittely ei vaadi GDPR-asetuksen 2016/679 soveltamista.

c) laissa, asetuksessa tai Euroopan unionin lainsäädännössä vaadittujen velvoitteiden suorittamiseen liittyvät tarkoitukset

Tietojen antaminen yllä lueteltua (c) tarkoitusta varten on pakollista, sillä ellei niitä anneta, rekisterinpitäjä ei voi täyttää laissa, asetuksessa tai Euroopan unionin lainsäädännössä vaadittuja velvoitteita.

GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti suostumusta henkilötietojen käsittelyyn kyseisiä tarkoituksia varten ei vaadita.

d) myyntiä edistävään viestintään liittyvät tarkoitukset

Jos annat suostumuksesi rekisterinpitäjän myynninedistystoimintaa (markkinatutkimukset mukaan lukien) koskevien tietojen vastaanottoon, ilmoitamme tietosuojavaltuutetun antaman, henkilötietojen suojausta koskevan säännöksen ”Myynninedistystoimintaa ja roskapostin torjuntaa koskevat suuntaviivat – 4. huhtikuuta 2013 [2542348]” mukaisesti, että kyseistä toimintaa voidaan harjoittaa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti paperimuodossa postitse, operaattorin tekemällä puhelulla (perinteiset menetelmät), sähköpostitse, tekstiviestillä, push-ilmoituksilla sekä sosiaalisen verkoston kautta (automaattiset menetelmät). Ilmoitamme lisäksi, että voit peruuttaa aiemmin perinteisellä tai automaattisella menetelmällä antamasi suostumuksen milloin tahansa kirjoittamalla rekisterinpitäjälle vapaamuotoisen viestin osoitteeseen privacy@schaer.com.

Tietojen antaminen yllä lueteltuja (d) tarkoituksia varten on vapaaehtoista ja vaatii ennakkosuostumuksesi. Ellet anna suostumusta, voit käyttää pyytämääsi palvelua, mutta rekisterinpitäjä ei voi lähettää myyntiä edistäviä viestejä. Annettu suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa kaikilla näillä menetelmillä tai ainoastaan joillakin tai yhdellä niistä.

e) profilointitarkoitukset (esim. käyttäjäprofiilien luonti elektronisilla välineillä mieltymysten, tapojen ja kulutusvalintojen perusteella)

Profilointi voidaan suorittaa evästeiden tai verkon profilointiteknologioiden (esim. seurantapalvelimet; katso osa 2.3) avulla ja/tai vertailemalla käyttäjän saataville asetettujen eri toimintojen toimituksen ja käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja, kuten henkilötietojen käsittelyä verkkoprofilointia varten koskevissa suuntaviivoissa 19. maaliskuuta 2015 on säädetty.

Tietojen antaminen yllä lueteltuja (e) tarkoituksia varten on vapaaehtoista ja vaatii erityisen ennakkosuostumuksesi myös yksinkertaistetuilla tavoilla, jotka ilmoitetaan yleisessä säännöksessä ”Yksinkertaistettujen menetelmien tunnistus evästeiden käyttöön tarvittavaa suostumusta koskevaan tiedotukseen ja sen hankintaan – 8. toukokuuta 2014” ja henkilötietojen käsittelyä verkkoprofilointia varten koskevissa suuntaviivoissa (ilmoituspalkin jälkeen sivuston navigoinnin alussa). Ellet anna suostumusta, voit käyttää pyytämääsi palvelua, mutta rekisterinpitäjä ei voi suorittaa profilointiin perustuvaa käsittelyä eikä lähettää mieltymyksiäsi vastaavia viestejä.  Ilmoitamme lisäksi, että voit peruuttaa tietoja vertailemalla tai muilla rekisterinpitäjän käyttämällä profilointiteknologialla suoritettavaan profilointiin antamasi suostumuksesi milloin tahansa kirjoittamalla rekisterinpitäjälle vapaamuotoisen viestin osoitteeseen privacy@schaer.com.

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYMENETELMÄ, TURVALLISUUS JA KÄSITTELYPAIKKA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA TIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Rekisterinpitäjä – tai kolmannet osapuolet, jotka on valikoitu huolellisesti luotettavuuden ja asiantuntemuksen perusteella ja jotka on nimitetty asianmukaisesti henkilötietojen käsittelijöiksi – käsittelee henkilötietojasi ainoastaan yllä ilmoitettujen tarkoitusten saavuttamiseksi pääasiassa automaattityökaluilla, mutta myös paperimuodossa niin kauan kuin se on tarpeellista keräyksen tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietojesi käsittelyyn ei käytetä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen häviämisen, laittomien tai virheellisten käyttöjen ja tietoihin luvattoman pääsyn estämiseksi käytössä on erityiset GDPR-asetuksen 32 artiklan mukaiset turvatoimet.

Tämän sivuston verkkopalveluihin liittyvät käsittelyt tapahtuvat pääasiassa rekisterinpitäjän edellä ilmoitetussa toimipaikassa. Rekisterinpitäjän tietokeskukset sijaitsevat Italian alueella. Rekisterinpitäjä hyödyntää lisäksi KEY-TEC GmbH & Co. KG e webAlm GmbH -yhtiön teknologisia palveluita suorittaakseen joitakin käsittelyjä yllä selostettuihin tarkoituksiin. Sen seurauksena tiedot sijaitsevat myös yllä mainitun yhtiön toimipaikoissa.

Sivustollamme olevalla lomakkeella kerättyjä henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista pyyntöjesi toteuttamiseksi. Jos muussa lainsäädännössä vaaditaan pidempää säilytysaikaa, noudatamme kyseistä lainsäädäntöä. Evästeillä kerättyjä tietoja säilytetään yksittäisen evästeen määrittämä aika.

 

6.    TIETOJEN LUOVUTUS, JAKAMINEN JA SIIRTO MUIHIN MAIHIN TAI KANSAINVÄLISILLE JÄRJESTÖILLE

Henkilötietosi voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, joiden toiminta on välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista palvelujen tarjoamiseksi.

Yleiset henkilötietosi voidaan siirtää seuraaville kolmansille osapuolille: 1. henkilöt, yhtiöt tai konsulttitoimistot, jotka antavat avustus- tai konsultointipalveluja rekisterinpitäjälle ja jotka nimitetään asianmukaisesti henkilötietojen käsittelijöiksi; 2. yhteisöt, laitokset tai viranomaiset, joille henkilötietojesi ilmoittaminen on pakollista lainsäädännön tai toimivaltaisten viranomaisten määräysten noudattamiseksi; 3. yhteisöt, jotka rekisterinpitäjä on valtuuttanut ja/tai määrännyt suorittamaan toimintoja, jotka liittyvät läheisesti yllä ilmoitettujen tarkoitusten saavuttamiseen (mukaan lukien järjestelmien tekninen huolto) ja jotka nimitetään asianmukaisesti henkilötietojen käsittelijöiksi; 4. ryhmien mukaan valitut kauppakumppanit, jotka suorittavat käsittelyt suoramarkkinointitarkoituksiin ja toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä ainoastaan siinä tapauksessa, että olet antanut erityisen suostumuksesi tätä varten.

Rekisterinpitäjä ei suorita käsittelyjä, joihin sisältyy henkilötietojen jakaminen, ellet ole antanut siihen erityistä ennakkosuostumustasi.

Emme siirrä antamiasi tietoja kolmansiin maihin tai EU:n ulkopuolisiin kansainvälisiin järjestöihin.

7. OIKEUTESI

Sinulla on aina oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, pyytää niiden oikaisemista, täydentämistä tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa laillisin perustein niiden käsittelyä ja oikeutta siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Vastaamme kirjallisesti 30 päivän kuluessa. Voit peruuttaa tällä sivustolla antamasi suostumuksesi milloin tahansa ottamalla yhteyttä yhteen osoitteista, jotka ilmoitetaan kappaleessa Rekisterinpitäjän ja mahdollisen tietosuojavaltuutetun tiedot. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos tietojasi on mielestäsi käsitelty lainvastaisesti.

Toimita pyynnöt sähköpostiosoitteeseen: privacy@schaer.com.

 

8. MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä voi muuttaa tai päivittää tämän sivuston tietosuojakäytäntöä kokonaan tai osittain näitä kysymyksiä sääntelevien ja oikeuksiasi suojelevien lakien ja asetusten muuttuessa. Tietosuojakäytännön muutoksista ja päivityksistä ilmoitetaan käyttäjille välittömästi kotisivulla. Ne ovat sitovia heti, kun ne julkaistaan sivustolla. Vieraile säännöllisesti tässä osassa ja tarkista tietosuojakäytännön viimeisin ja päivitetty versio, jotta olet aina tietoinen keräämistämme tiedoista ja niiden käytöstä.

 

9. YHTEYSTIEDOT

Jos haluat tietoja rekisterinpitäjän hallussa olevien tietojen käsittelystä, ota yhteys yhtiöömme eli rekisterinpitäjään kirjoittamalla kirje, faksi tai sähköpostiviesti osoitteeseen privacy@schaer.com.

 

VAROITUS 

Tietosuojavaltuutetun suuntaviivojen 23. tammikuuta 2012 mukaan 
Dr. Schär AG/S.p.A. -yhtiö, joka toimii sivuston www.schaer.com ja kaikkien muiden omistamiensa sivustojen ylläpitäjänä, on velvoitettu antamaan käyttäjälle seuraavat varoitukset: 
– arvioi huolellisesti mahdollisuus antaa tai jättää antamatta henkilötietojasi (mukaan lukien sähköpostiosoite), joista saatetaan epäsuorastikin saada selville henkilöllisyytesi 
– arvioi mahdollisuus julkaista tai jättää julkaisematta valokuvia ja videoita, joista voidaan tunnistaa tai tehdä tunnistettaviksi henkilöitä ja paikkoja 
– kiinnitä erityistä huomiota mahdollisuuteen antaa tietoja, joista voidaan epäsuorastikin saada selville kolmansien osapuolten henkilöllisyys, esim. julkaisun tekijään yhdistettävät henkilöt, joilla on sama sairaus, inhimillinen kokemus tai sairauskertomus; 
– tähän foorumiin/yhteisöön kirjoitetut asiat voidaan luetteloida ja saattaa kattavien hakukoneiden (Google, Yahoo jne.) saataville. 
Täsmennämme, että tähän foorumiin/yhteisöön annetut tiedot ovat ainoastaan muiden sivustolle rekisteröityneiden käyttäjien luettavissa.

 

Tietosuojakäytännön alkuperäinen versio on italiankielinen.