Fördelar i en glutenfri kosthållning

Fördelar i en glutenfri kosthållning

Tack vare den glutenfria kosten kan människor med glutenintolerans leva utan symptom.

Människor med celiaki måste följa en glutenfri kosthållning hela livet. De kan inte ens konsumera spår av gluten då det kan orsaka långvarig skada på tarmen och leda till utveckling av allvarliga bristsymptom. Enligt de senaste rönen får personer som däremot diagnostiserats med gluten- och vetesensitivitet inte permanenta skador på tarmen och kan till och med tolerera en låg-gluten diet efter en viss tid. Detta måste dock bedömas utefter varje enskilt fall. En glutenfri kosthållning kan också ha positiva effekter på IBS (irritable bowel syndrome).

Om en person börjar med en strikt glutenfri diet efter att ha diagnostiserats med IBS kommer de första positiva effekterna av ändringen märkas efter några veckor. Symptomen kommer försvinna och personens övergripande välmående och hälsotillstånd förbättras. Dessutom kommer individer med celiaki få tillbaka tarmluddet och bristsymptom kan förskjutas. Vidare reducerar en strikt glutenfri diet risken för långvariga hälsoproblem och förhindrar medföljande symptom vid celiaki från att visa sig. Oavsett vilken typ av glutenintolerans du har så kan du leva livet symptomfritt om du har rätt kosthållning. Detta är också sant för vissa personer med IBS. Omkring en tredjedel av personer med IBS drar fördelar av att följa en glutenfri diet.

Fördelar i en glutenfri diet:

Article200109_Junge Frau Park.jpg

  • Antikroppsvärden blir normala
  • Tarmluddet i tunntarmen återställs
  • Risken för följdsjukdomar avtar
  • Näringsämnen absorberas igen och utnyttjas av kroppen
  • Förlorad vikt återvinns
  • Övergripande status på hälsa och fysisk kondition ökar
  • Ökad kontroll över matvanor
  • Livskvalitet ökar och individens välmående återställs
  • För barn: normal tillväxtkurva och hälsofördelar

 

Speciellt för personer med celiaki innebär bytet till en glutenfri kosthållning stora positiva effekter för hälsan.