Súkromie

Súkromie

DR SCHÄR AG/S.p.A. ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), – ďalej len „GDPR“ – považuje ochranu súkromia a ochranu osobných údajov za jeden z hlavných cieľov svojej činnosti. Preto Vás vyzývame, aby ste si skôr, než poskytnete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, pozorne prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov, pretože obsahujú dôležité informácie o súkromí, ochrane osobných údajov a prijatých bezpečnostných opatreniach na zabezpečenie ochrany súkromia v plnom súlade s platnými predpismi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov okrem toho:

 • sú k dispozícii pre túto stránku a pre všetky stránky, ktoré ponúkajú výrobky a služby Dr. Schär AG/S.p.A. (ďalej len: „stránka“), ktoré spravuje prevádzkovateľ;
 • tvoria neoddeliteľnú súčasť stránky a služieb, ktoré ponúkame;
 • zároveň sa považujú za informatívne v súlade s čl. 13 GDPR pre tých, ktorí spolupracujú s internetovými službami tejto stránky;
 • podriaďujú sa odporúčaniu č. 2/2001 o minimálnych požiadavkách na elektronický zber údajov v rámci Európskej únie, prijatému 17. mája 2001 Pracovnou skupinou „článok 29“.

 ***

Prevádzkovateľ oznamuje, že spracovanie Vašich osobných údajov bude založené na princípoch korektnosti, zákonnosti a transparentnosti, v súlade s ochranou Vášho súkromia a Vašich práv. Vaše osobné údaje budú preto spracúvané v súlade s právnymi predpismi GDPR 2016/679 a vyplývajúcou povinnosťou ochrany súkromia.

OBSAH
Ďalej uvádzame obsah zásad ochrany osobných údajov, aby bolo jednoduchšie vyhľadať informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré Vás zaujímajú.

1. PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ
2.1 Navigačné údaje
2.2 Údaje poskytnuté dotknutou osobou dobrovoľne
2.3 Cookie

2.4 Údaje o deťoch

3. BANNER PRI PRVOM VSTUPE
4. ÚČEL SPRACOVANIA A POVINNÁ ALEBO NEPOVINNÁ POVAHA POSKYTNUTIA ÚDAJOV

5. SPÔSOB, BEZPEČNOSŤ A MIESTO SPRACÚVANIA ÚDAJOV
6. KOMUNIKÁCIA A ŠÍRENIE
7. VAŠE PRÁVA
8. ÚPRAVY
9. KONTAKTY

1. PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V dôsledku konzultácie a využívania služieb na stránke sa môžu spracúvať údaje identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa osobných údajov a prevádzkovateľa stránky sú:

Dr. Schär AG/S.p.A., so sídlom na Winkelau 9, Postal (BZ), Taliansko, IČ DPH IT00605750215, e-mail: privacy@schaer.com.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté zamestnancom alebo spolupracovníkov prevádzkovateľa, ktorí patria do kategórie administratívnych pracovníkov, obchodných zástupcov, právnych zástupcov, účtovníkov alebo správcov operačných systémov počítačov podľa typu spracúvania, ktorí pracujú pod priamym dohľadom prevádzkovateľa, sú zodpovední alebo poverení v súlade s čl. 28 a 29 GDPR 2016/679 a dostávajú príslušné operatívne pokyny.

2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ

2.1 Navigačné údaje

Informačné systémy a procedúry zodpovedné za prevádzku webových stránok získavajú počas bežného prevádzkovania niektoré osobné údaje, ktorých prenos podlieha používaniu internetových komunikačných protokolov. Ide o informácie, ktoré neboli zozbierané na prepojenie s identifikovanými subjektmi, ale ktoré by po spracovaní a prepojení s údajmi tretích strán, vzhľadom na svoju povahu, mohli umožniť identifikáciu používateľov. Do tejto kategórie údajov patria IP adresy alebo názvy a domény počítačov, ktoré používajú používatelia pri pripojení na stránky, adresy URI (Uniform Resource Identifier) vzťahujúce sa k vyžiadanému zdroju, čas žiadosti, metóda používaná na podanie žiadosti na server, veľkosť súboru získaného v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede zo servera (úspešný, chyba atď.) a iné parametre operačného systému a prostredia počítača používateľa. Tieto údaje sa používajú na získanie anonymných štatistických informácií o používaní stránky a na kontrolu jej správneho fungovania, vzhľadom na architektúru používaných systémov pre umožnenie správneho poskytovania služieb, z bezpečnostných dôvodov a na zistenie zodpovednosti v prípade počítačovej trestnej činnosti vo veci poškodzovania stránky alebo tretích osôb; obvykle sú odstránené po siedmich dňoch.

2.2 Údaje poskytnuté dotknutou osobou dobrovoľne

Stránka dáva používateľom možnosť poskytnúť dobrovoľne svoje osobné údaje, napríklad registráciou prostredníctvom kontaktného formulára, žiadosťou o poskytnutie informácií, nezáväzným, explicitným a dobrovoľným zaslaním elektronickej pošty na adresy uvedené na stránke atď.

2.3 Cookie

- Vymedzenie pojmov, charakteristiky a uplatnenie právnych noriem
Cookie je malý textový súbor, ktorý navštívená stránka ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení používateľa, aby sa odoslali späť rovnakým stránkam pri nasledujúcej návšteve. Vďaka súborom cookie si stránka na určitý čas uchováva informácie o preferenciách (napríklad prihlasovacie údaje, predvolený jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže sa pri opätovnej návšteve stránky alebo pri prechádzaní z jednej stránky na druhú nemusia opätovne uvádzať. Autentifikačné súbory cookie sa využívajú na zistenie, či je používateľ prihlásený, na monitorovanie relácií a ukladanie informácií o aktivite používateľov, ktorí navštívia stránku a môžu tiež obsahovať jedinečný identifikačný kód, ktorý umožní sledovať stopy prehliadania používateľa v rámci stránky s cieľom štatistiky alebo na reklamné účely. Počas prehliadania v rámci jednej stránky môže používateľ dostať na svoj počítač alebo mobilné zariadenie aj súbory cookie iných stránok alebo internetových serverov, než ktoré navštívil (tzv. súbory cookie „tretích strán“). Niektoré operácie sa bez používania súborov cookie nezaobídu, takže v niektorých prípadoch sú technicky nevyhnutné pre fungovanie stránky.

Existujú rôzne druhy súborov cookie podľa vlastností a funkcií a tieto sa môžu ukladať v počítači alebo v mobilnom zariadení používateľa počas rôzne dlhej doby: súbory cookie relácie, ktoré sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača; trvalé súbory cookie, ktoré ostávajú v zariadení používateľa počas vopred stanovenej doby.

Podľa súčasných právnych predpisov v Taliansku sa na používanie súborov cookie nie vždy vyžaduje výslovný súhlas používateľa. Tento súhlas si nevyžadujú predovšetkým pre technické súbory cookie, ktoré sú použité výhradne s cieľom vykonania prenosu správy prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo v rozsahu nevyhnutne potrebnom na poskytnutie služby výslovne vyžiadanej používateľom. Inými slovami, ide o súbory cookie nevyhnutné pre správne fungovanie stránky alebo potrebné na vykonávanie používateľom požadovaných aktivít.

Medzi technické súbory cookie, ktoré si nevyžadujú súhlas na ich používanie taliansky komisár dohliadajúci na ochranu osobných údajov (p. vš. nar. „Identifikácia zjednodušených postupov s cieľom informovania a získania súhlasu na používanie súborov cookie – 8. máj 2014“) zaradil aj:

 • „analytické súbory cookie“ používané priamo prevádzkovateľom stránky na zhromaždenie informácií v súhrnnej forme o počte používateľov a spôsobe, akým používatelia navštevujú webovú stránku,
 • súbory cookie relácie (autentifikačné),
 • funkčné súbory cookie, ktoré umožňujú používateľovi prehliadanie v závislosti na sérii zvolených kritérií (napríklad jazyk, nakupovanie vybraných produktov) s cieľom skvalitnenia služieb pre používateľa.

Naopak, pre „súbory cookie vytvárania profilov“, ktoré sú zamerané na vytváranie profilov používateľa a používané na odosielanie reklamných oznámení, v súlade s preferenciami vyjadrenými používateľom v rámci prehľadávania na internete sa vyžaduje vopred udelený súhlas používateľa.

- Druhy súborov cookie používané stránkou a možnosť povolenia (odmietnutia)

Stránka používa tieto súbory cookie s možnosťou ich povolenia (odmietnutia), výnimku tvoria súbory cookie tretích strán, pre ktoré sa používateľ odkazuje priamo na príslušné spôsoby povolenia alebo odmietnutia súborov cookie, uvedené ďalej prostredníctvom linku:

 • Technické súbory cookie relácie sú potrebné a používané na to, aby správne fungovala webová stránka alebo na umožnenie používateľovi využívať obsah a služby, ktoré si vyžaduje.
 • Technické súbory cookie analytické umožňujú zistiť, ako používatelia používajú webovú stránku. Týmto druhom súbory cookie nezhromažďujú informácie o identite používateľa, ani žiadne osobné údaje. Tieto informácie sú spracované v súhrnnej a anonymnej forme.
 • Technické funkčné súbory cookie sú používané na aktiváciu špecifických funkcií stránky a série zvolených kritérií (napríklad jazyk, nakupovanie vybraných produktov) s cieľom skvalitnenia služieb.

UPOZORNENIE: deaktiváciou technických a/alebo funkčných súborov cookie sa môže stať, že stránku nebude možné otvoriť alebo niektoré služby či určité funkcie stránky nebudú k dispozícii alebo nemusia fungovať správne a používateľ bude nútený upraviť alebo manuálne vložiť niektoré informácie alebo predvoľby zakaždým, keď navštívi túto stránku.

 • Súbory cookie tretích strán, to je cookie iných stránok alebo internetových serverov, než sú tie, ktoré patria prevádzkovateľovi, používané za vlastným účelom tretích strán, medzi ktoré patria súbory cookie vytvorenia profilu. Je potrebné upresniť, že tieto tretie osoby uvedené nižšie s odkazmi na ich zásady ochrany osobných údajov, sú samostatní prevádzkovatelia osobných údajov zhromaždených prostredníctvom súborov cookie, ktoré slúžia pre ich potreby; preto musí používateľ vychádzať z ich zásad ochrany osobných údajov, informačného formulára a formulárov o súhlase (povolenie alebo odmietnutie príslušných súborov cookie), ktoré sú ďalej uvedené (ako sa uvádza vo vš. nar. „Identifikácia zjednodušených postupov s cieľom informovania a získania súhlasu na používanie súborov cookie – 8. máj 2014“):

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Podrobne, cookie na tejto stránke:
zoznam súborov cookie na webovej lokalite a opis ich funkcií spolu so životnosťou súborov cookie

 

_gid --> Google Universal Analytics, analytics performance

schaer_language --> Language preferences -> functionality

_ga -> Aggregate analysis of website visits, Google Analytics, performance

__zlcmid –> Privacy policy cookie, functionality

__zlcprivacy --> Privacy policy cookie, functionality

__unam --> Social sharing buttons, functionality  

__lc.visitor_id.7760931 --> livechat Inc chat integration plugin, functionality

Facebook retargeting pixel -- > profiling cookie is installed only if user accepts cookie policy

 

Dr. Schär AG/S.p.A. predložil Komisárovi pre ochranu údajov oznámenie o spracovaní údajov na účely profilovania, vykonávaného na stránke.

- Ako zobraziť a upraviť súbory cookie prostredníctvom vlastného prehliadača (tzv. browser)

Užívateľ môže zvoliť, ktoré druhy súborov cookie povolí vykonaním príslušného, nižšie uvedeného postupu, a taktiež či povolí, odmietne alebo zruší (všetky alebo čiastočne) súbory cookie pomocou špecifických funkcií vlastného prehliadača (tzv. browser): jednako, za predpokladu, že všetky alebo niektoré súbory cookie budú deaktivované, môže sa stať, že stránku nebude možné otvoriť alebo niektoré služby či určité funkcie stránky nebudú k dispozícii alebo nemusia fungovať správne a používateľ bude nútený upraviť alebo manuálne vložiť niektoré informácie alebo predvoľby zakaždým, keď navštívi túto stránku.
Pre bližšie informácie o nastavení preferencií používania súborov cookie na internetovom prehliadači je možné nahliadnuť do príslušných pokynov:

S osobitným zreteľom na cookie Google Analytics je možné inštalovať vhodný add-on na vypnutie na tejto adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2.4 Údaje o deťoch

V prípade spracúvania údajov týkajúcich sa detí, príslušný súhlas sa vyžiada od osoby, ktorá je oprávnená na základe rodičovských práv a povinností.

 

3. BANNER PRI PRVOM VSTUPE

Opatrenie Komisára z 8. mája 2014 si v prípade používania súborov cookie iných, než sú technické, vyžaduje umiestnenie bannera pre návštevníka pri jeho prvom vstupe na internetové stránky (tzv. krátky informačný nástroj), ktorý uvádza zásadným spôsobom aké sú spôsoby používania súborov cookie stránky a odkazuje na podrobné zásady ochrany osobných údajov.

Dr. Schär AG/S.p.A. umiestnil spomínaný banner a okrem toho pripravil špecifický druh cookie na uloženie predvoľby používateľa o používanie súborov cookie po dobu 365 dní; to znamená, že používateľ zobrazí súbory cookie iba raz a ak chce následne upraviť vykonané voľby, môže to urobiť podľa pokynov uvedených v odseku „Ako zobraziť a upraviť súbory cookie prostredníctvom vlastného prehliadača (tzv. browser)“.

 

4.  ÚČEL SPRACOVANIA A POVINNÁ ALEBO NEPOVINNÁ POVAHA POSKYTNUTIA ÚDAJOV

Údaje, ktoré nám poskytnete na stránke bude prevádzkovateľ spracúvať za týmto účelom:

a) účely týkajúce sa poskytovania požadovaných služieb

Poskytnutie Vašich údajov pre vyššie uvedené účely (a) je dobrovoľné, ale ich prípadné neposkytnutie môže znemožniť poskytovanie požadovaných služieb.
V zmysle GDPR čl. 6 ods. 1 pís. b) Vás nežiadame o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre tieto účely vzhľadom na to, že sú potrebné pre dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zmluvy s dotknutou osobou a/alebo na splnenie konkrétnych požiadaviek dotknutou osobou pred uzavretím zmluvy.

b) účely štatistického prieskumu/analýzy anonymných alebo súhrnných údajov bez možnosti identifikácie používateľa, zamerané na meranie výsledkov prípadne vykonanie internetových marketingových kampaní, meranie návštevnosti a zhodnotenie využívania a záujmu.

Spracúvanie súhrnných a anonymných údajov si nevyžaduje uplatnenie GDPR 2016/679.

c) účely vzťahujúce sa k plneniu povinností uložených zákonom, nariadeniami alebo právnymi predpismi Európskeho spoločenstva.

Poskytnutie Vašich údajov na vyššie uvedené účely (c) je povinné, ich prípadné neposkytnutie bráni prevádzkovateľovi splniť si povinnosti stanovené zákonom, nariadením alebo právnymi predpismi Európskeho spoločenstva.

Majte na pamäti, že v zmysle GDPR čl. 6 ods. 1 pís. c) nie je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov na tieto účely.

d) na účely zasielania reklamných oznámení.

V súlade s nariadením Úradu komisára pre ochranu osobných údajov „Odporúčania týkajúce sa reklamnej činnosti a boja proti spamu – 4. júl 2013 [2542348]“ ak sa rozhodnete dať svoj súhlas na prijímanie informácií od prevádzkovateľa súvisiace s reklamnou činnosťou vrátane prieskumu trhu, oznamujeme Vám, že tieto činnosti, ako je ustanovené platnými právnymi predpismi, sa môžu vykonávať prostredníctvom papierovej pošty, telefonickým kontaktom („tradičné spôsoby“), e-mailom, zaslaním SMS, upozornením typu push a používaním sociálnych sietí („automatizovaným spôsobom“). Zároveň Vám oznamujeme, že sa môžete kedykoľvek rozhodnúť zrušiť predtým poskytnutý súhlas na tradičné alebo automatizované spôsoby kontaktovania zaslaním oznámenia prevádzkovateľovi bez formalít na adresu privacy@schaer.com.

Poskytnutie Vašich údajov na vyššie uvedené účely (d) je dobrovoľné a vyžaduje si vopred Váš súhlas. Pri neposkytnutí súhlasu môžete naďalej využívať želané služby, i keď Vám prevádzkovateľ nebude môcť posielať reklamné oznámenia. Poskytnutý súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný na všetky spôsoby kontaktovania alebo iba na jednu či niektoré.

e) účely profilovania (napr.: pomocou elektronických nástrojov vytváranie profilov používateľov vychádzajúcich z ich preferencií, zvykov a voľby v oblasti spotreby).

Táto činnosť profilovania sa môže vykonávať prostredníctvom súborov cookie alebo inými technológiami online profilovania, napr. trackers (pozrite si príslušný oddiel 2.3), a/alebo spojením osobných údajov zhromaždených v súvislosti s poskytnutím a príslušným využívaním pre viacero rôznych funkcií k dispozícii používateľovi, ako je ustanovené v usmerneniach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov s cieľom online profilovania – 19. marec 2015.

Poskytnutie Vašich údajov na vyššie uvedené účely (e) je dobrovoľné a vopred si vyžaduje udelenie osobitného súhlasu tiež prostredníctvom zjednodušeného postupu ustanoveného uvedenými Vš. nar. Identifikácia zjednodušených postupov s cieľom informovania a získania súhlasu na používanie súborov cookie – 8. máj 2014 a usmernenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov s cieľom online profilovania (prejdenie bannera v úvode navigácie na stránke). Pri neposkytnutí súhlasu môžete naďalej využívať želané služby, ale prevádzkovateľ nebude môcť vykonávať spracúvanie údajov s cieľom profilovania a odosielať oznámenia podľa Vašich preferencií.  Zároveň Vám oznamujeme, že sa môžete kedykoľvek rozhodnúť zrušiť predtým poskytnutý súhlas na vykonávanie profilovania prepájaním informácií alebo pomocou iných technológií profilovania používaných prevádzkovateľom, zaslaním oznámenia prevádzkovateľovi bez formalít na adresu privacy@schaer.com.

 

 

5. SPÔSOB, BEZPEČNOSŤ A MIESTO SPRACÚVANIA ÚDAJOV. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A DOBY ULOŽENIA ÚDAJOV.

Vaše osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom – alebo tretími osobami starostlivo vybranými pre ich spoľahlivosť a kompetentnosť, ktoré sú zodpovedné za spracúvanie – s obmedzením na vyššie uvedené účely dosiahnuté z jeho strany prevažne prostredníctvom automatizovaných nástrojov, ale aj v papierovej forme, po dobu nevyhnutnú na účely, pre ktoré boli zhromaždené. Nepoužijú sa na automatizované rozhodovanie pre spracúvanie Vašich osobných údajov.

Osobitné bezpečnostné opatrenia sú dodržiavané, aby sa predchádzalo úniku údajov, nedovolenému alebo nesprávnemu používaniu a nepovoleným vstupom v plnom súlade s ustanoveniami GDPR čl. 32.

Spracúvanie spojené s internetovými službami na tejto stránke sa vykonáva prevažne v uvedenom sídle prevádzkovateľa. Dátové centrá prevádzkovateľa sa nachádzajú na talianskom území. Okrem toho prevádzkovateľ využíva technologické služby KEY-TEC GmbH & Co. KG e webAlm GmbH na niektoré typy spracúvania na vyššie uvedené účely a následne sa údaje tiež nachádzajú v sídlach týchto spoločností.

Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, zhromaždené pomocou formulárov na našej stránke sú uložené na dobu nevyhnutnú, aby sme mohli reagovať na Vaše požiadavky. Ak by existovali ďalšie právne predpisy umožňujúce dlhšiu dobu uloženia, budú z našej strany dodržané. Údaje zhromaždené používaním súborov cookie budú uložené po dobu danú jednotlivými súbormi cookie.

 

6.    KOMUNIKÁCIA, ŠÍRENIE A PRENOS ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Vaše osobné údaje sa môžu komunikovať externým subjektom prevádzkovateľa, ktorých činnosť je nevyhnutná a funkčná pre poskytnutie služieb.

Vaše všeobecné osobné údaje sa môžu odoslať tretím osobám, ako sú: 1. osoby, spoločnosti alebo profesionálne subjekty, ktoré vykonávajú asistenčnú alebo konzultačnú činnosť prevádzkovateľovi a sú zodpovední za spracúvanie údajov; 2. subjekty, inštitúcie alebo orgány, ktorým poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné v súlade s právnymi predpismi alebo nariadeniami príslušných orgánov; 3. subjekty splnomocnené a/alebo poverené prevádzkovateľom na vykonávanie činností úzko súvisiacich s vyššie uvedeným účelom (vrátane technickej údržby systémov), ktoré preberajú zodpovednosť za spracúvanie; 4. obchodní partneri členení podľa kategórií, ktorí vykonávajú spracúvanie s cieľom priameho marketingu ako samostatní prevádzkovatelia, ale iba v prípade, že dostanú Váš osobitný súhlas.

prevádzkovateľ nebude vykonávať spracúvanie, ktoré zahŕňa šírenie bez Vášho predbežného osobitného súhlasu.

Údaje, ktoré nám poskytnete sa nebudú prenášať do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám mimo EÚ.

7. VAŠE PRÁVA

Máte právo kedykoľvek si vyžiadať prístup k údajom, ktoré sa Vás týkajú, úpravu, doplnenie alebo vymazanie, obmedzenie alebo nesúhlas s ich spracúvaním ak existujú legitímne dôvody, ako aj prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi osobných údajov. Odpoveď Vám doručíme do 30 dní písomnou formou. Môžete kedykoľvek odstúpiť od poskytnutého súhlasu na tejto stránke obrátením sa na uvedené kontakty v odseku „Informácie o prevádzkovateľovi osobných údajov a prípadne o osobe zodpovednej za ochranu osobných údajov“. Máte tiež možnosť reklamácie u vnútroštátnych dozorných orgánov ak budete považovať spracúvanie Vašich osobných údajov za nelegitímne.

Žiadosti posielajte na e-mailovú adresu: privacy@schaer.com.

8. ÚPRAVY

Prevádzkovateľ môže upravovať alebo jednoducho aktualizovať úplne alebo čiastočne tieto zásady ochrany osobných údajov na stránke aj z dôvodu zmeny legislatívnych nariadení a predpisov, ktoré sa vzťahujú na túto oblasť a chránia Vaše práva. Tieto zmeny a aktualizácie zásad ochrany osobných údajov budú oznámené používateľom na hlavnej stránke okamžite po ich zavedení a budú záväzné v okamihu zverejnenia na stránke. Preto Vás pozývame pravidelne navštevovať túto sekciu, aby ste sa oboznámili s najnovšou a aktualizovanou verziou týchto zásad ochrany osobných údajov, aby ste boli neustále aktuálne oboznámený o informáciách, ktoré zhromažďujeme a o ich používaní.

9. KONTAKTY

Ak si želáte dostať akúkoľvek informáciu o spracúvaní Vašich údajov prevádzkovateľom, môžete sa obrátiť na našu spoločnosť, na prevádzkovateľa osobných údajov jednoduchou komunikáciou prostredníctvom listu, faxu alebo e-mailu na adrese privacy@schaer.com.
 

UPOZORNENIE NA RIZIKÁ 

v zmysle usmernení Komisára pre ochranu údajov z 23. januára 2012
Spoločnosť Dr. Schär AG/S.p.A. ako správca webovej lokality www.schaer.com a každej ďalšej webovej lokality vo vlastníctve spoločnosti je povinná upozorniť používateľa, že: 
- musí pozorne posúdiť, či pri svojich operáciách poskytne alebo neposkytne osobné údaje (vrátane e-mailovej adresy), ktoré môžu viesť aj nepriamo k odhaleniu identity;
- musí posúdiť, či zverejní alebo nezverejní fotografie, videá, ktoré umožňujú identifikáciu alebo prispievajú k identifikovateľnosti osôb a miest;
- musí venovať zvýšenú pozornosť možnosti poskytnúť počas operácií údaje, ktoré môžu aj nepriamo odkryť identitu tretích osôb, napríklad: iné osoby, ktoré s autorom príspevku zdieľajú rovnaké choroby, ľudské skúsenosti alebo medicínske techniky;
- to, čo sa napíše v tomto fóre/komunite sa môže objaviť vo vyhľadávačoch (Google, Yahoo atď.). 
Špecifikujeme, že údaje uvádzané v tomto fóre/komunite môžu vidieť iba ostatní používatelia, ktorí sú registrovaní na tejto stránke.

 

Záväzná verzia zásad ochrany osobných údajov je v talianskom jazyku.