O predpisovaní bezlepkových výrobkov na Slovensku

O predpisovaní bezlepkových výrobkov na Slovensku

Na Slovensku majú pacienti s celiakiou možnosť predpisu určitého sortimentu bezlepkových výrobkov.

Výrobky sú čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou a spoločnosť Schär Vám ponúka široký sortiment výrobkov, ktoré sa nachádzajú v zozname na predpis. Celiakiu môže diagnostikovať vždy len gastroenterológ. Bez pozitívnej biopsie (podľa Metodického listu pre diagnostiku celiakie na Slovensku), sa pacientovi s celiakiou nemôžu predpísať výrobky.
Po stanovení diagnózy dostane pacient odporúčanie (s platnosťou pol roka) na predpisovanie bezlepkových potravín, ktoré môže ďalej predpisovať aj obvodný lekár, a to na dva mesiace. Pri predpisovaní sú veľmi dôležité limitové množstvá závislé na veku pacienta. Potom si môže pacient po predložení receptu predpísané potraviny priamo zakúpiť alebo objednať v lekárni.

Prehľad výrobkov