Adatvédelem

Adatvédelem

A DR SCHÄR AG/S.p.A., adatkezelői minőségben (továbbiakban: “Adatkezelő”) a 2016/679 GDPR  (General Data Protection Regulation, Személyes adatok védelmét célzó Európai Rendelet) értelmében, –továbbiakban “GDPR”-, az adatvédelmet és a személyes adatok védelmét tevékenységei egyik legfontosabb célkitűzésének tekinti. Tehát mielőtt bármilyen személyes adatot közölne az Adatkezelővel, figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi Szabályzatot, mert fontos információkat tartalmaz az adatvédelemről, a személyes adatok védelméről és a bizalmas adatkezelés biztosítására hozott biztonsági intézkedésekről, az alkalmazható jogszabályok teljeskörű figyelembevételével.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat továbbá:

 • ezen a weblapon és minden olyan weblapon elfogadottnak tekintendő, amely Dr. Schär AG / S.p.A. termékeket és szolgáltatásokat kínál (továbbiakban: „a weblap”) és amelyet az Adatkezelő kezel;
 • A weblap és az általunk kínált szolgáltatások elválaszthatatlan részét képezi;
 • A GDPR 13. cikke értelmében kapott tájékoztatásnak felel meg azok számára, akik kapcsolatba lépnek a weboldal webszolgáltatásaival;
 • megfelel az Európai Unió online adatgyűjtés minimum követelményeire vonatkozó 2/2001 sz. ajánlásának, amelyet a „29. cikk” munkacsoport 2001. május 17-én fogadott el.

 ***

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy személyes adatainak kezelése a szabályosság, a jogszerűség, a átláthatóság és az Ön adatainak és jogainak védelmét szolgáló elvek alapján készült el. Személyes adatait a GDPR 2016/679 sz. törvényi rendelkezéseivel és az abban foglalt adatvédelmi kötelezettségekkel összhangban kezeljük.

TARTALOMJEGYZÉK               Az alábbiakban ismertetjük jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tartalomjegyzékét, így könnyen megtalálhatja az Önt érdeklő személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információt.

1. A SZEMÉLYES ADATOK ADATKEZELŐJE ÉS FELELŐSEI
2. AZ ADATKEZELÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ SZEMÉLYES ADATOK
2.1 Böngészési adatok
2.2 A felhasználó által önként megadott adatok
2.3 Sütik

2.4 A kiskorúak adatai

3. BANNER AZ ELSŐ BELÉPÉSKOR
4. 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ VAGY VÁLASZTHATÓ JELLEGE
5. ADATKEZELÉS MÓDJA, BIZTONSÁGA ÉS HELYE
6. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

7. AZ ÖN JOGAI
8. MÓDOSÍTÁSOK
9. KAPCSOLAT

1. A SZEMÉLYES ADATOK ADATKEZELŐJE ÉS FELELŐSEI
 

A honlap meglátogatásából és szolgáltatásainak igénybelvételéből következően azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó adatok kezelhetők.

Az Adatkezelő és az oldal kezelőjének azonosító adatai a következők:

Dr. Schär AG/S.p.A., létesítő okirat szerinti székhelye 9 Winkelau, Postal (BZ), Italia, P. IVA IT00605750215, email: privacy@schaer.com.

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő vagy az adminisztratív, kereskedelmi, jogi, számviteli vagy informatikai rendszergazdák kategóriáihoz tartozó munkatársai ismerhetik meg, az adatkezeléstől függően, akiket az Adatkezelő közvetlen vezetése alatt a GDPR 2016/679 28. és 29. cikke adatkezelésért felelős vagy megbízott személyeknek nevez ki és e tekintetben megfelelő kezelési utasításokat kapnak.

2. AZ ADATKEZELÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ SZEMÉLYES ADATOK

2.1 Navigációs adatok

A weboldal működését célzó informatikai rendszerek és a szoftver eljárások szokásos működésük során néhány személyes adatot gyűjtenek össze, melyek átvitele az internetes kommunikációs protokollok használatának része. Olyan információkról van szó, amelyeket nem azért gyűjtenek össze, hogy társítsák az azonosított érintettekkel, hanem amelyek azonos jellegükből fakadóan, feldolgozásuk és a harmadik fél tulajdonában lévő adatokkal való társításuk segítségével lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását. Ebbe az adatkategóriába tartoznak a honlapot felkereső felhasználók által használt IP címek vagy komputer domainek nevei, a kért források URI (Uniform Resource Identifier)jelzésében található címek, a kérés időpontja, a kérés szervernél történő igénylésének módja, a válaszban kapott fájl mérete, a szerver által adott válasz állapotát jelző számkód (sikerült, hiba, stb.) és egyéb, a felhasználó operációs rendszerére és az informatikai környezetre vonatkozó paraméterek. Ezeket az adatokat arra használják, hogy anonim statisztikai adatokat szerezzenek az oldal használatáról és ellenőrizzék helyes működésüket, lehetővé téve - a felhasznált rendszerek felépítésének köszönhetően - a szolgáltatások megfelelő biztosítását, a biztonság garantálására és a felelősség meghatározására az oldal vagy harmadik fél esetleges számítógépes bűncselekményeire vonatkozóan; a szabálynak megfelelően hét nap múlva törlődnek.

2.2 A felhasználó által önként megadott adatok

A Weboldal lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyes adataikat önként adják meg például a regisztrációhoz a pl. kapcsolatfelvételi űrlapon történő regisztráció, a szolgáltatások igénybevétele vagy az információkérés, választható, egyértelmű és önkéntes e-mail küldése a weboldalon megjelölt címekre stb. lehetőségek segítségével.

2.3 Sütik

- A jogszabály meghatározása, jellemzői és alkalmazása
A sütik olyan kicsi szöveges fájlok, amelyeket a felhasználó által meglátogatott webhelyek küldhetnek és rögzítenek a számítógépén vagy a mobileszközén, hogy majd a következő látogatás során újra elküldhessék ugyanazon webhelyeknek. A sütiknek köszönhetően a weboldal megjegyzi a felhasználó műveleteit és beállításait (például a bejelentkezési adatokat, a választott nyelvet, a betűméretet, egyéb megjelenítési beállításokat stb.) annak érdekében, hogy ne kelljen újra feltüntetni őket, amikor a felhasználó visszatér a webhely megtekintéséhez, vagy böngészik egyik oldalról a másikra. A sütiket tehát számítógépes hitelesítésre, munkamentek megfigyelésére és információk tárolására használják az adott webhelyet használó felhasználók tevékenységével kapcsolatban, és olyan egyedi azonosító kódot is tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó weboldalon belüli navigációjának nyomon követését statisztikai vagy hirdetési célokból. A webhelyen történő navigálás során a felhasználó a számítógépén vagy a mobileszközén fogadhat az éppen megtekint oldaltól eltérő oldalsütiket vagy webszerver sütiket (pl. "Harmadik fél" sütijei). Néhány műveletet nem lehet elvégezni a sütik használata nélkül, amelyek néhány esetben technikai szempontból szükségesek az oldal működéséhez.

Jellemzőik és funkcióik szerint különböző típusú sütik léteznek, és ezek az ügyfél komputerében vagy mobileszközén maradhatnak különböző ideig: ún. munkamenet süti, amely automatikusan törlésre kerül a böngésző bezárásakor, az ún. megmaradó sütik, amelyek egy adott ideig megmaradnak a felhasználó berendezésén.

Az Olaszországban hatályos rendelkezés szerint, a sütik használatához nem szükséges mindig a felhasználó egyértelmű beleegyezése. Különösképpen a „technikai sütik” nem kérnek beleegyezést, azaz azok, amelyek feladata csak a kommunikáció átvitel egy elektronikus kommunikációs hálózatra, vagy a felhasználó által egyértelműen igényelt szolgáltatás nyújtáshoz szigorúan szükséges mértékben használatosak. Más szóval a weboldal működéséhez vagy a felhasználó által kért tevékenység elvégzéséhez szükséges sütikről van szó.

A technikai sütik közül, melyek nem igénylik használatukhoz az egyértelmű belegyezést, az olasz Adatvédelmi biztos alá tartoznak továbbá a következők (vö. "A szükséges tájékoztatást szolgáló egyszerűsített módszerek azonosítása és a sütik használatához való hozzájárulás megszerzése - 2014. május 8.” Ált . Rend.):

 • "cookie analytics", amikor a webhelykezelő közvetlenül használja, hogy a felhasználók számáról és a webhely általuk történt látogatásának módjáról az információkat összesített formában gyűjtse össze,
 • böngészési vagy munkamenet sütiket (hitelesítéshez),
 • funkcionális sütiket, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára a kiválasztott kritériumok (pl. nyelv, megvásárolni kívánt termékek) alapján történő navigálást a nyújtott szolgáltatás javítása érdekében.

A "profilkészítő sütiknél” ez fordítva történik, vagyis a felhasználókhoz tartozó profilok létrehozására és a neten való szörfölés során kifejezett preferenciáival összhangban történő hirdetési üzenetek küldésére használt sütiknél a felhasználó előzetes beleegyezése szükséges.

- A weboldalon használt sütik típusa és a kiválasztás/kijelölés megszüntetésének lehetősége

A weboldal a következő sütiket használja azok kiválasztásának/kijelölés megszüntetésének lehetőségét kínálva, kivéve a harmadik fél sütijeinek esetében, amelyekkel kapcsolatosan a felhasználónak közvetlenül az alábbiakban felsorolt megfelelő sütik kiválasztásának és eltávolításának módszereit kell alkalmaznia a később jeleztt link segítségével:

 • Navigációs vagy munkamenet műszaki sütik, és feltétlenül szükségesek a webhely működtetéséhez, illetve ahhoz, hogy a felhasználó igénybe vehesse az általa igényelt tartalmakat és szolgáltatásokat.
 • A technikai elemző sütik, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, hogyan használják a felhasználók a webhelyet. Ezekkel a sütikkel nem a felhasználó azonosságáról szóló adatokat vagy a személyes adatait gyűjtjük össze. Az információkat összegyűjtött és névtelen formában kezeljük.
 • Technikai-funkcionális sütik, azaz az oldal speciális funkcióinak és a kiválasztott kritériumok aktiválására használt sütik (pl. nyelv, megvásárolni kívánt termékek) a nyújtott szolgáltatás javítása érdekében.

FIGYELEM: a technikai és/vagy funkcionális sütik kikapcsolásával a weboldal lehet, hogy nem lesz megtekinthető vagy néhány szolgáltatás vagy a weboldal néhány meghatározott funkciója elképzelhető, hogy nem fog rendelkezésre állni és a felhasználó kénytelen lesz módosítani vagy kézzel bevinni néhány információt vagy preferenciát az oldal minden meglátogatásakor.

 • Harmadik fél sütijei, azaz az Adatkezelő által kezeltektől eltérő weboldalak vagy webszerverek sütijei, melyeket a nevezett harmadik fél céljaira használnak, ezek között a profil sütik kialakítására. Pontosítjuk, hogy ezek az alábbiakban felsorolt harmadik felek, az adatkezelési politikához való csatlakozásukkal, az őket kiszolgáló sütikkel összegyűjtött adatok önálló adatkezelői; ezért a felhasználónak meg kell újítania a személyes adatainak, információs és beleegyező moduljainak kezelését szolgáló nyilatkozatát (a kapcsolódó sütik kiválasztása és annak megszűntetése), melyet alább talál (amint azt az „A szükséges tájékoztatást szolgáló egyszerűsített módszerek azonosítása és a sütik használatához való hozzájárulás megszerzése”  - 2014. május 8.” Ált . Rend. magában foglalja) :

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

A weboldalon található sütik részletezése:
A sütik listája és funkciójuk leírása, valamint a sütik megtartásának ideje

 

_gid --> Google Universal Analytics, analytics performance

schaer_language --> Language preferences -> functionality

_ga -> Aggregate analysis of website visits, Google Analytics, performance

__zlcmid –> Privacy policy cookie, functionality

__zlcprivacy --> Privacy policy cookie, functionality

__unam --> Social sharing buttons, functionality  

__lc.visitor_id.7760931 --> livechat Inc chat integration plugin, functionality

Facebook retargeting pixel -- > profiling cookie is installed only if user accepts cookie policy

 

A Dr. Schär AG/S.p.A. értesítette az adatvédelmi biztost a weboldalon keresztül végzett profilkezelésről.

- Hogyan jelenítheti meg és módosíthatja a sütiket saját navigációs programjával (ún. böngésző)?

Az alábbiakban leírt eljárással a felhasználó kiválaszthatja, mely sütiket engedélyezi, valamint engedélyezheti, blokkolhatja vagy törölheti (teljes egészében vagy részben) a sütiket a böngésző saját navigációs programjának (ún. böngészőjének) funkcióival is: mindazonáltal abban az esetben, ha a sütik mindegyike vagy azok egy része le van tiltva, lehetséges, hogy a weboldal nem tekinthető meg vagy a weboldal bizonyos szolgáltatásai vagy bizonyos funkciói nem állnak rendelkezésre, vagy nem működnek megfelelően, és / vagy a felhasználó kénytelen lesz módosítani vagy kézzel beírni néhány információt vagy preferenciát minden alkalommal, amikor felkeresi a webhelyet.
Ha többet szeretne tudni arról, hogy miként állíthatja be a sütik használati preferenciáit a böngészőn keresztül, olvassa el a következő utasításokat:

A Google Analytics sütijére való hivatkozással a megfelelő kiegészítőt a következő címről lehet telepíteni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2.4 A kiskorúak adatai

Abban az esetben, ha a kiskorúakra vonatkozó adatok kezelése történik, a kapcsolódó beleegyezést az arra jogosult és a szülői felügyeletet gyakorló személytől kérik.

 

3. BANNER AZ ELSŐ BELÉPÉSKOR

Az Adatkezelő biztos 2014. május 8-i rendelete előírja, hogy a technikai sütiktől eltérő sütik használata esetén, a felhasználó első belépésekor a weboldalon egy banner kerüljön elhelyezésre (az úgynevezett rövid tájékoztatás), amely egyértelműen jelzi, melyek a sütikezelés módjait írják le a webhelyen, hivatkozva a kiterjesztett adatvédelmi szabályzatra.

A Dr. Schär AG/S.p.A. Elhelyezte a fent jelölt bannert, továbbá egy speciális süti rögzíti a felhasználó süti telepítésére vonatkozó választását 365 napra; ez azt jelenti, hogy a felhasználó csak egyszer jeleníti meg a sütiket és ha ezt követően szeretné módosítani a választásokat, azt a “Hogyan jelenítheti meg és módosíthatja a sütiket saját navigációs programjával (ún. böngésző)” fejezetben leírt utasításokat követve teheti meg.

 

4.AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ VAGY VÁLASZTHATÓ JELLEGE
 

A weboldalon keresztül szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az alábbi célokra használhatja:

A) a kért szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó célok

A fentiekben felsorolt célokra (a) történő adattovábbítás választható, de az esetleges nem engedélyezés lehetetlenné teheti a kért szolgáltatások megadását.
GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont értelmében nem kérjük az Ön hozzájárulását személyes adatainak e célokra történő feldolgozásához, mivel ezek az adatok egy olyan szerződésből eredő kötelezettségek végrehajtásához szükségesek, melyben az érintett részt vesz és/vagy ahhoz szükségesek, hogy a szerződés befejezése előtt az érintett speciális kérésének eleget tehessünk.

b) a statisztikai kutatás / elemzés céljából az összesített vagy névtelen adatokról, a felhasználó beazonosíthatósága nélkül, amelyek célja az esetleg elvégzett webmarketing kampányok hatékonyságának mérése, a forgalom mérése és a használhatóság és az érdeklődés értékelése.

Az összesített vagy névtelen adatok kezelése nem írja elő a 2016/679 sz. GDPR alkalmazását.

C) a törvény, szabályozás vagy közösségi jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó célok.

Az adatoknak a fent felsorolt célokra való rendelkezésre bocsátása (c) kötelező, esetleges nem engedélyezésük nem teszi lehetővé az adatkezelő számára a törvény, a szabályozás vagy uniós jogszabályok szerinti kötelezettségeknek való megfelelést.

Emlékeztetjük, hogy a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont értelmében, nem szükséges az Ön hozzájárulása személyes adatainak e célokra történő feldolgozásához,

D) promóciós kommunikáció cél.

Az adatvédelmi hatóság személyes adatok védelméről szóló,  "A promóciós tevékenységekről és a levélszemét elleni küzdelemről szóló iránymutatások - 2013. július 4. [2542348]" című adatvédelmi rendelkezésének megfelelően, ha Ön úgy dönt, hogy hozzájárulását adja az Adatkezelő promóciós tevékenységekkel kapcsolatos információinak fogadásához, beleértve a piackutatást is, tájékoztatjuk Önt arról, hogy az ilyen tevékenységek a hatályos előírásoknak megfelelően papíralapú postai küldeménnyel, operátoron keresztül telefonos megkereséssel ("hagyományos módszerek"), e-mailek, sms-ek, push értesítések küldésével, a közösségi média használatával ("automatizált módok") történhetnek. Tájékoztatjuk továbbá, hogy bármikor dönthet úgy, hogy visszavonja a korábban megadott hagyományos vagy automatizált eszközökkel történő megkereséshez való hozzájárulását, minden formai követelményt mellőzve, közölve annak tényét az Adatkezelővel a privacy@schaer.com e-mail címen.

Az adatainak a fentiekben felsorolt célokra (d) történő átruházása választható és az Ön előzetes beleegyezése szükséges hozzá. Ezen beleegyezés hiányában, igénybe veheti a kért szolgáltatást, holott az Adatkezelő nem küldhet Önnek promóciós tájékoztatást. A megadott beleegyezés bármikor visszavonható az összes módra vagy csak azok egyikére vagy néhányra vonatkozóan.

e) profilalkotási cél (pl: elektronikus eszközökkel a felhasználók profiljának kialakítása azok fogyasztási preferenciáira, szokásaira és választásaira vonatkozóan).

Ez a profilkészítési tevékenység sütik vagy egyéb online profilkészítő technológia segítségével végezhető, pl. trackers, (tekintse meg a  2.3 szakaszt), és/vagy az adatok megadásával és a felhasználó rendelkezésére bocsátott több funkció használatával kapcsolatosan összegyűjtött személyes adatok keresztezésével, az Online profilalkotáshoz szükséges személyes adatok feldolgozásáról szóló 2015. március 19. keltezésű iránymutatásban foglaltaknak megfelelően.

Adatainak a fent jelzett (e) célokra történő megadása választható, előzetes és speciális beleegyezése szükséges hozzá, amely akár a már említett  „A szükséges  tájékoztatást szolgáló egyszerűsített módszerek azonosítása és a sütik használatához való hozzájárulás megszerzése  - 2014. május 8.” Ált . Rend és az Online profilalkotáshoz szükséges személyes adatok feldolgozásáról kiadott iránymutatás által előírt egyszerűsített módon is megadható (az oldal navigálásának kezdetekor a banneren való átlépés). Ezen beleegyezés hiányában, igénybe veheti a kért szolgáltatást, de az Adatkezelő nem végezhet profilalkotó tevékenységet és nem küldhet Önnek a preferenciáinak megfelelő tájékoztatást. Tájékoztatjuk továbbá, hogy bármikor dönthet úgy, hogy visszavonja a korábban megadott profilalkotásra vonatkozó hozzájárulását, mely az Adatkezelő által használt információk összefésülésével vagy más profilalkotó technológiák segítségével történik, minden formai követelményt mellőzésével közölve annak tényét az Adatkezelővel a privacy@schaer.com e-mail címen.

 

 

 

 

5. ADATKEZELÉS MÓDJA, BIZTONSÁGA ÉS HELYE
 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSI FOLYAMATOK ÉS ADATMEGŐRZÉSI IDŐK.

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő - vagy olyan harmadik fél dolgozza fel, akiket gondossággal választanak ki megbízhatóságuk és alkalmasságuk tekintetében, és adatfeldolgozónak neveznek ki - a fent meghatározott célok elérésére korlátozva tevékenységüket, elsősorban automatizált eszközökkel, de papírformában is, annak a célnak az eléréséig szükséges ideig, amelyhez a gyűjtés megtörtént. Nem használnak automatizált döntési folyamatokat az Ön személyes adatainak kezelésére

Speciális biztonsági intézkedések vannak érvényben az adatvesztés, a tiltott vagy nem megfelelő felhasználás és a nem engedélyezett hozzáférés megakadályozására a GDPR 32. cikke által előírtak teljes betartásával.

A weblap webszolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelés az Adatkezelő fent megadott székhelyén történik. Az Adatkezelő adatközpontjai Olaszország területén helyezkednek el. Az Adatkezelő továbbá igénybe veszi az KEY-TEC GmbH & Co. KG e webAlm GmbH cég technológiai szolgáltatásait a fent jelzett célra történő néhány adatkezelés elvégzésére, ebből következően az adatok a fent jelzett cég székhelyein találhatók meg.

Az Önt érintő személyes adatokat, melyeket weboldalunk adatlapjain keresztül gyűjtünk, a kéréseire való válaszadáshoz szükséges ideig megőrizzük. Amennyiben további jogszabály van érvényben a hosszabb megőrzési idő biztosítására, akkor ezt a jogszabályt tiszteletben tartjuk. A sütik segítségével gyűjtött adatokat az egyes sütik által meghatározott időtartamra tárolják.

 

6. KOMMUNIKÁCIÓ, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS ADATOK ÁTADÁSA HARMADIK FÉL ORSZÁGÁNAK VAGY SZERVEZETEKNEK

Személyes adatai az Adatkezelőn kívüli felek részére közölhetők, amelyek tevékenysége szükséges és funkcionális a szolgáltatások nyújtásához.

Közös személyes adatai harmadik félnek továbbításra kerülhetnek, például: 1. személyek, vállalatok vagy irodák, amelyek segítséget és tanácsadást nyújtanak az Adatkezelőnek, megfelelően kinevezve adatkezelő felelősnek; 2. olyan személyek, testületek vagy hatóságok, amelyek felé személyes adatainak közlése az illetékes hatóságok törvényei vagy rendeletei szerint kötelező; 3. Az Adatkezelő által a fenti célok eléréséhez szigorúan kapcsolódó tevékenységek elvégzésére kinevezett és / vagy megbízott alanyok (ideértve a technikai karbantartási feladatokat a rendszereken), megfelelően kinevezve adatkezelő felelősnek; 4. olyan kategóriák szerint azonosított üzleti partnerek, amelyek adatkezelést közvetlen marketing célokra végeznek önálló adatkezelői minőségben, de csak abban az esetben, ha konkrét beleegyezését adta erre vonatkozóan.

Az Adatkezelő nem végez olyan adatkezeléseket, amelyek az Ön előzetes konkrét hozzájárulása nélkül, magukba foglalják a nyilvánosságra hozatalt.

Az Ön által megadott adatokat nem küldjük át harmadik ország vagy az EU-n kívüli nemzetközi szervezetek részére.

7. AZ ÖN JOGAI
 

Önnek jogában áll bármikor kérni tőlünk az Önre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok módosítását, kiegészítését vagy törlését, korlátozását vagy a feldolgozásukkal szembeni kifogását, amennyiben jogos érvei vannak, valamint a fent említett adatoknak a másik Adatkezelő részére történő hordozhatóságát. Erről 30 napon belül írásban fogjuk tájékoztatni. Bármikor visszavonhatja az ezen a weboldalon megadott hozzájárulását, ha kapcsolatba lép az illetékessel az "Adatkezelő és az esetleges adatvédelmi felelős" című bekezdésben megjelölt címek valamelyikének segítségével. Az Országos Felügyeleti Hatóságnál panaszt is nyújthat be, amennyiben úgy véli, hogy az Ön adatait jogellenesen kezelték.

A kéréseket az alábbi a-mail címre kell küldeni: privacy@schaer.com.

8.MÓDOSÍTÁSOK

Az Adatkezelő módosíthatja vagy egyszerűen naprakésszé teheti a jelen Weboldal adatvédelmi irányelveit, részben vagy egészben, az ezen területet szabályozó és az Ön jogait védő törvények és előírások megváltozása miatt. Ezeket a változtatásokat és az Adatvédelmi irányelvek frissítéseit a honlapon a felhasználók azonnal, bevezetésüket követően látják, és amint megjelennek a webhelyen,kötelező érvényűek lesznek. Ezért arra kérjük Önt, hogy rendszeresen látogassa meg ezt a részt, hogy megismerje az Adatvédelmi irányelv legfrissebb és legújabb változatát, annak érdekében, hogy mindig naprakész legyen az általunk gyűjtött információkkal és azok felhasználásával kapcsolatosan.

9. KAPCSOLAT

Ha az Adatkezelő által végzett, adatainak feldolgozásával kapcsolatosan bármilyen információt szeretne kapni, az alulírott céghez vagy adatkezelőhöz fordulhat, egyszerű levélben, faxon vagy e-mailen keresztül a privacy@schaer.com címen.
 

KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS

Az Adatvédelmi biztos 2012. január 23-i keltezésű  Iránymutatója szerint a Dr. Schär AG/S.p.A. Vállalat,a www.schaer.com weboldal és alulírott tulajdonát képező minden egyéb weboldal kezelői minőségében köteles a felhasználót tájékoztatni, hogy:
- kellő figyelmet kell fordítania arra a lehetőségre, hogy bevitelek során megadjon-e vagy sem személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is), amelyek segítségével akár közvetett módon is azonosítani lehet az identitását;

- fel kell mérnie, hogy közzétesz-e vagy sem olyan fényképeket, videókat, amelyek lehetővé teszik személyek és helyek azonosítását vagy azonosíthatóvá teszi azokat; - különös figyelmet kell fordítani arra a lehetőségre, hogy olyan adatokat is beír az adott lépései során, amelyek akár közvetetten is, akár harmadik fél személyazonosságát is felfedhetik, például: ugyanaz a kórtörténeti, személyes tapasztalattal vagy orvosi pályával kapcsolatos poszt szerzőjéhez kapcsolódó más személyek;
Pontosítjuk, hogy az ebben a fórumban/közösségben megadott adatok csak a weboldalon regisztrált, más felhasználók részére érhetők el.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat kötelező érvényű változata az olasz nyelvű.