Výhody bezlepkovej diéty

Výhody bezlepkovej diéty

Vďaka bezlepkovej diéte môžu ľudia s neznášanlivosťou lepku žiť bez nepríjemných príznakov.

Ľudia s celiakiou musia bezlepkovú diétu dodržiavať celý život. Nemôžu skonzumovať ani stopové množstvo lepku. Mohlo by totiž spôsobiť dlhotrvajúce poškodenie čriev a vyvolať závažné príznaky podvýživy. Naopak u ľudí s citlivosťou na lepok a pšenicu, podľa aktuálnych vedeckých poznatkov, trvalé poškodenie čriev nehrozí a po určitej dobe môžu často prejsť na nízkolepkovú diétu. To je ale nutné posúdiť pre každý individuálny prípad zvlášť. Bezlepková diéta môže mať pozitívny vplyv i na syndróm dráždivého hrubého čreva (IBS).

Ak po diagnóze IBS pacient zaháji prísnu bezlepkovú diétu, dostavia sa prvé pozitívne výsledky v priebehu niekoľkých týždňov. Príznaky vymiznú a celkový zdravotní stav pacienta sa zlepší. U celiakov následne navyše dôjde k regenerácii sliznice tenkého čreva, a tým k zastaveniu príznakov podvýživy. Ba čo viac, prísna bezlepková diéta znižuje riziko dlhodobých zdravotných ťažkostí a zabraňuje vedľajším príznakom celiakie. Bez ohľadu na to, akým typom neznášanlivosti lepku trpíte, môže vám bezlepková diéta zaistiť život bez príznakov. To isté platí i pre niektoré osoby so syndrómom dráždivého hrubého čreva. Zhruba jednej tretine pacientov s IBS bezlepková diéta prospieva.

Výhody bezlepkovej diéty:

Article200109_Junge Frau Park.jpg

  • Hodnoty protilátok sa vracajú do normálu
  • Regenerácia sliznice tenkého čreva
  • Znižuje sa riziko následného poškodenia
  • Telo opäť dokáže vstrebávať a spracovávať prijaté živiny
  • Znovunadobudnutie stratenej váhy
  • Celkové zlepšenie zdravotného a fyzického stavu
  • Lepšia kontrola nad vaším jedálničkom
  • Zlepšenie kvality života
  • U detí normálny rast a zdravý rozvoj

 

Hlave u pacientov s celiakiou má prechod na bezlepkovú diétu obrovský pozitívny dopad na ich zdravie.