Ako spoľahlivo identifikovať lepok

Ako spoľahlivo identifikovať lepok

Potraviny obsahujúce lepok musia byť jasne označené.

Pre ľudí, trpiacich celiakiou alebo citlivosťou na lepok či pšenicu, je pri nákupe potravín obzvlášť dôležité venovať pozornosť označovaniu potravín vzhľadom na obsah lepku.

Povinné označovanie prítomnosti lepku v potravinách

Od novembra 2005 musí byť v Európskej únii na obale všetkých potravín, ktoré obsahujú niektorý zo zoznamu 14 alergénov, medzi ktorými sú i „obilniny obsahujúce lepok a produkty z nich vyrobené“, uvedené príslušné upozornenie, a to bez ohľadu na to, v akej forme a v akom množstve tieto alergény obsahujú. Prehľad obilnín obsahujúcich lepok nájdete v článku o lepku.

Na sladidlá vyrobené z pšenice, ako je glukózový sirup, dextróza alebo maltodextrin, sa toto označovanie nevzťahuje, pretože neobsahujú merateľné množstvo lepku.

Article200104_Einkaufen Junge Frau.jpg

Informácie o alergénoch musia byť po novom uvedené i u nebaleného tovaru. Tieto informácie je možné podať písomne, elektronicky alebo ústne. V prípade ústneho informovania je nutné, aby bola k dispozícii na požiadanie i písomná dokumentácia.

Ako bezlepkové potraviny môžu byť označené tie výrobky, ktoré obsahujú menej než 20 mg lepku na kg (= 20 ppm). U týchto potravín môžu výrobcovia na obal umiestniť tiež symbol preškrtnutého pšeničného klasu, ktorý udeľuje združenie pre pacientov s celiakiou. Jedná sa ale o dobrovoľné označenie, ktoré nezaručuje, že výrobok skutočne žiaden lepok neobsahuje.

Tipy pre nákup bezlepkových potravín

  • Najjednoduchší spôsob, ako identifikovať výrobky bez lepku, je hľadať na prednej strane obalu označenie „bez lepku“ alebo „gluten free“, ktoré bude v ideálnom prípade doprevádzané symbolom preškrtnutého pšeničného klasu.
  • Ak niektorú z ingrediencií uvedenú v zložení výrobku nepoznáte, je lepšie ho nekupovať.
  • Ak je na obale uvedené „škrob“ alebo „modifikovaný škrob“, jedná sa o škrob bez lepku. Ak je vo výrobku použitý škrob obsahujúci lepok, musí to byť na obale výslovne uvedené.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Ste lekár alebo odborník na výživu? Podrobnejšie informácie o lepku nájdete v Dr. Schär Institute, našej platforme pre výmenu odborných informácií o neznášanlivosti lepku a bezlepkovej diéte.