Garantovaná kvalita bezlepkových surovín: vďaka našim poľnohospodárom

Garantovaná kvalita bezlepkových surovín: vďaka našim poľnohospodárom

Bezlepkové obilniny z našich vlastných semien a našej vlastnej úrody.

My v spoločnosti Schär berieme svoju zodpovednosť ako dodávateľa bezlepkových výrobkov veľmi vážne, pretože vieme, že bezlepková strava je otázkou dôvery rovnako ako aj chuti. Náš prísľub dodávania najvyššej kvality, bezpečnosti a trvalej udržateľnosti začína ďaleko pred fázou výroby. Začína sa výskumom najkvalitnejších semien a prísne kontrolovanými procesmi pestovania bezlepkových obilnín.

Sme hrdí na našu vlastnú úrodu obilnín pod vedením vyškolených a certifikovaných zazmluvnených poľnohospodárov, ktorí nám dodávajú najdôležitejšie suroviny pre naše výrobky. To nám umožňuje byť si absolútne istí, že všetko, čo výrobky obsahujú, sa dodáva z jedného zdroja, od siatia a zberu až po spracovanie a hotový produkt. Tiež nám to umožňuje zaručiť vám prémiovú bezlepkovú kvalitu. Každá surovina musí prejsť prísnymi kontrolami nášho interného laboratória kvality ešte predtým, ako sa použije vo výrobe. To znamená, že všetky výrobky Schär sú zaručene bez lepku a neobsahujú žiadne umelé sladidlá, látky na zvýraznenie chuti, farbivá alebo prísady z GMO (geneticky modifikovaných organizmov).

Vybraní poľnohospodári s dlhodobými zmluvami na pestovanie

Article300205_Farmers 1.jpg

Počas našich dlhoročných skúseností v spoločnosti Schär sme vybudovali sieť vybraných poľnohospodárov na kontrolované pestovanie najdôležitejších bezlepkových surovín v Taliansku, Rakúsku a ďalších európskych regiónoch. Postupne sme zdokonaľovali pestovanie ryže a kukurice. Zmluva o pestovaní uzavretá s farmármi pokrýva celý proces od siatia až po zber, to znamená až po dodanie a prijatie surovín do obilných mlynov prevádzkovaných spoločnosťou Schär. Po dodaní do výrobných zariadení musia múky prejsť ďalšími skúškami kvality ešte predtým, ako sa dostanú do pekární spoločnosti.

Plán pestovania spoločnosti Schär definuje osivo, ktoré poľnohospodári používajú, minimálnu plochu obrábania, úrodu a vzdialenosť od susedných polí, ktorú musia dodržať, aby mohli dodávať zrno nekontaminované lepkom alebo inými alergénmi, ťažkými kovmi alebo toxínmi húb. Agronómovia spoločnosti Schär pravidelne navštevujú polia, aby skontrolovali zdravie rastlín a úrody, vykonali merania a odobrali vzorky na analýzu. Toto intenzívne poradenstvo a podpora sú pre poľnohospodárov obrovským bonusom.

„Aj keď dokumentácia súvisiaca s kontrolovaným pestovaním predstavuje pre poľnohospodárov a pre nás obrovské množstvo práce, je to jediný spôsob, ako zabezpečiť transparentnú sledovateľnosť celého pracovného toku a zaručiť bezpečnosť,“ vysvetľuje Eduard Bernhart, vedúci poľnohospodárskych projektov spoločnosti Schär.

Rozhodujúcim momentom je zber. Najmä v klimaticky ťažkých rokoch môže byť napríklad kukurica kontaminovaná hubovými toxínmi. Poľnohospodári spoločnosti Schär preto dodávajú kukuricu do partnerských mlynov skôr ako konvenční poľnohospodári, aby sa toto riziko výrazne znížilo. Vodiči vozidiel určených pre zber úrody musia okrem toho predložiť dokumentáciu, ktorá zaručuje, že ťažobné zariadenie bolo dôkladne vyčistené. Ak zozbieraná úroda vyhovuje očakávaniam, vegetačný cyklus končí v obojstranne výhodnej situácii. Schär sa môže spoľahnúť na zaručenú prémiovú kvalitu bezlepkových surovín. A poľnohospodári ocenia pridanú hodnotu vo forme informácií, odborných znalostí a monitorovania, ako aj bezpečné nákupy za primeranú cenu.

Aj keď spolupráca so spoločnosťou Schär je pre angažovaných poľnohospodárov ťažkou prácou, sú hrdí na to, keď ich suroviny prekonajú všetky prekážky pri výrobe bezlepkových špecialít od Schär a prispievajú ku kvalite života ľudí so špeciálnymi výživovými potrebami.

Udržateľná koncepcia: pestovanie surovín druhej generácie

V spoločnosti Schär nechceme len to, aby bezlepkové výrobky poskytovali ľuďom viac pôžitku v živote, chceme tiež nastaviť ekologické a etické štandardy kvality. Preto kontrolované poľnohospodárstvo vstupuje do novej fázy: naši agronómovia motivujú usilovne pracujúcich poľnohospodárov, aby sa snažili znížiť spotrebu vody. Inovatívne metódy zavlažovania, ako napríklad kvapkové zavlažovanie, môžu ušetriť až dve tretiny spotreby vody. Podporujú tiež poľnohospodárov, aby si osvojili pokročilé metódy výsadby, ako napríklad striedanie rôznych obilnín namiesto intenzívnych monokultúr, pestovanie medziplodín a používanie ochranných vrstiev pôdy. Toto umožňuje podporu prirodzenej rovnováhy v pôde, významné zníženie používania hnojív a pesticídov a zvýšenie prírodných živín v obilninách.

Vlastný výskumný tím pre optimálnu bezlepkovú úrodu

Article300205_27235

My v spoločnosti Schär už dlhodobo realizujeme intenzívny výskum, aby sme zistili, ktoré semená obilnín sú najvhodnejšie na bezlepkové pestovanie. Cieľom je zistiť, ktoré vlastnosti rastliny musia mať a ktoré výživové vlastnosti a vlastnosti vhodné pre pečenie by mali mať suroviny, aby boli optimálne prispôsobené požiadavkám výroby bezlepkových výrobkov a spĺňali očakávania zákazníkov. „Filiera“, ako sa celý reťazec kontrolovaného pestovania od siatia až po dodanie nazýva v taliančine, začína naším oddelením výskumu. Nachádza sa vo výskumnom centre Area Science Park v Terste a je základným stavebným kameňom pre vznik našich prvotriednych surovín.

Pri spracovaní obilnín zohrávajú popri ryži a kukurici čoraz dôležitejšiu úlohu aj iné obilniny neobsahujúce lepok a tiež pseudo-obilniny, ako je proso, ovos a pohánka. Našim najnovším bezlepkovým výrobkom dodávajú nielen viac živín a chuti, ale predstavujú aj výhody z hľadiska biodiverzity. Prebiehajúci výskumný projekt RE-CEREAL preto v súčasnosti skúma pestovanie prosa, pohánky a ovsa v alpskom pohraničnom regióne medzi Talianskom a Rakúskom s cieľom presvedčiť miestnych poľnohospodárov, že predstavujú užitočnú alternatívu k pestovaniu monokultúr.

Ryža: príklad cesty z poľa do police

Article300205_8981

Aby sme lepšie porozumeli zložitým procesom a prísnym kontrolám, sledujme zrno ryže od spoločnosti Schär od výsevu až po spracovaný produkt:

  • Výber pestovateľskej oblasti a odrody ryže: pestovanie ryže má v severnom Taliansku dlhú tradíciu. Zrno ryže určené do bezlepkového výrobku Schär však nepochádza zo žiadneho poľa v tejto oblasti. Iba poľnohospodári, ktorí sa stotožňujú s filozofiou spoločnosti Schär, sú považovaní za dlhodobých partnerov. Naši agronómovia pravidelne kontrolujú obrábané plochy. Jediné pestované odrody ryže pre spoločnosť Schär, sú tie odrody, ktoré si vybrala sama spoločnosť vďaka ich vynikajúcim vlastnostiam a vysokej kvalite.
  • Vzdelávanie poľnohospodárov: udržiavame blízke a dôveryhodné vzťahy s našimi poľnohospodármi, ktorí nám pestujú ryžu. Spoločnosť Schär zabezpečuje poľnohospodárom dôkladné školenia zamerané na predchádzanie kontaminácii obilninami, ktoré obsahujú lepok alebo iné alergény, počas pestovania.
  • Kontrolované pestovanie: na poliach sa nesmú pestovať obilniny, ktoré obsahujú lepok. Musí sa tiež udržiavať dostatočná vzdialenosť od ostatných plodín, ciest a priemyselných oblastí. Pred zberom sa musia vyčistiť všetky potrebné nástroje, stroje a vozidlá. Ryža sa musí pestovať podľa prísnych smerníc pre bezgluténové potraviny. Po dôkladnom dozretí, zbere a sušení ryžového zrna za ideálnych podmienok sa šupka odstráni a vyleští.
  • Bezpečné spracovanie v mlyne: pred tým, ako sa zrno dostane do mlyna, vloží sa do samostatných alebo vyčistených transportérov. Pretože riziko kontaminácie prachom z jemnej múky v mlyne so zmiešanou obilninou by bolo veľmi vysoké, ryža používaná spoločnosťou Schär sa spracováva iba v mlynoch, ktoré drvia výlučne bezlepkové obilniny. Aj tu sa pravidelne vykonávajú kontroly kvality.
  • Testovanie kvality v laboratóriách Schär: zrno ryže opúšťa mlyn vo forme jemnej múky a prepravuje sa do jedného z výrobných závodov spoločnosti Schär. Pred použitím múky do cesta chrumkavej pizze, cestovín alebo koláčov sa odoberú vzorky ihneď po prijatí do závodu. Laboratóriá kvality spoločnosti Schär testujú tieto vzorky na určité vlastnosti. Testuje sa vlhkosť, absorpcia vody, organoleptické (zmyslové) vlastnosti múky, samozrejme aj prítomnosť lepku, iných alergénov a mikroorganizmov. Múka sa môže použiť, iba ak vzorky spĺňajú požiadavky na kvalitu.
  • Kontrolovaná výroba vo výrobných závodoch spoločnosti Schär: múka sa spracováva spolu s ostatnými surovinami podľa osvedčených receptúr na výrobu jedného z početných výrobkov spoločnosti Schär. Kontroly zabezpečujú stálu kvalitu produktu. Hotové potraviny sa potom podrobia konečnej kontrole. Iba ak spĺňajú stanovené špecifikácie a normy, uvoľnia sa do predaja.
  • Rýchle dodanie na miesto predaja: pri čerstvých výrobkoch, ako je napríklad chlieb a pečivo, je rýchlosť rozhodujúca. Výkonný distribučný reťazec vie zaručiť, že tieto výrobky sú dostupné na pultoch v čo najkratšom čase.