Det bästa inom glutenfritt

Det bästa inom glutenfritt

År av forskning och utveckling hos Schär.

I över 35 år har vi dedikerat oss åt att utveckla glutenfria produkter för speciella näringsbehov. Vi på Schär har varit ledande i forskningen för att utveckla och producera högkvalitativa produkter gjorda på värdefulla ingredienser för en balanserad kosthållning. Vårt kvalitetsuppdrag sätter riktmärken för hela industrin och vår forskning har inneburit ett signifikant bidrag till ökad förståelse för celiaki och gluten-/vetesensitivitet. Varje dag har vårt mål varit att göra glutenfria måltider till glada stunder i livet och vi betraktar hälsa och livskvalitet som oskiljbara. Våra produkter, råvaror och hela Schärs produktionskedja är 100% glutenfri och vi garanterar full smak, variation och världens största urval av glutenfria varumärkesprodukter.

Visionen av ett bekymmerslöst, glutenfritt liv

Article300203_9310

Det finns en lång tradition av banbrytande arbete hos Schär. Mycket har dock ändrats sedan Schär bildades år 1922 och fick en ny inriktning år 1981 under ledning av Ulrich Ladurner som än idag är ordförande för företaget. Gluten och glutenintoleranser var mycket okända under de tidiga åren. De tidiga glutenfria dieterna innebar enkla recept gjorda på ris, majs och potatis vilket knappast kan räknas som livskvalitet. När Ulrich Ladurner tog över sina föräldrars apotek och hälsobutik i Merano (Sydtyrolen) noterade han missnöjet som fanns över detta. Genom att utveckla varumärket Schär till en allsidig leverantör av färdiga glutenfria produkter erbjöds för första gången de som var drabbade ett riktigt alternativ.

Glutenfria kakor och glutenfritt mjöl utgjorde en näringsrevolution för alla som behövde avstå från gluten. Äntligen erbjöd någon en lösning med produkter som mötte behoven hos personer med celiaki och som var utvecklade i linje med näringsvetenskapen. Idag är vi på Schär marknadsledande och vår utomordentliga service inom forskning, utbildning och andra tjänster inom alla aspekter av celiaki och gluten-/vetesensitivitet har gjort Schär till din pålitliga partner för den ultimata glutenfria kosthållningen och livsstilen.

Ett eget forskningsteam för att möta kundernas efterfrågan

Article300203_Filiera 2.jpg

En separat avdelning för produktutveckling sattes snabbt upp för att på ett riktat sätt kunna möta kundernas krav. Från början var en ambitiös bagare ansvarig för att expandera och förfina sortimentet och senare gjordes detta jobb av matteknologer. Det nära samarbetet med näringsexperter gjorde att den nödvändiga expertisen fanns redan från start. Med ökande efterfrågan erövrade Schärs produkter gradvis den europeiska marknaden och med ökad expertis öppnade vi vårt eget R&D-center i Trieste år 2003. Där sattes fokus på toppkvalitativa glutenfria råvaror och att utveckla nya recept och produkter.

Beslutet att addera nya produkter till sortimentet tas alltid i överenskommelse med behov och önskan som finns hos våra kunder. En av de första innovationerna var den glutenfria Savoiardi-kakan – ett traditionellt italienskt bakverk som är likvärdig den tyska smörkakan Butterkeks eller den spanska Magdalena i dagens produktutveckling. Än idag är en del av vår självbild att kunna identifiera landspecifik efterfrågan. Kunderna har alltid något att säga till om – vissa Schärkunder ingår i en professionell smakpanel som får prova nya produkter innan de är redo för lansering på marknaden.

Ett vetenskapligt utskott för glutenfria armaturer

Schär har upprättat ett utskott med internationella experter för att mer effektivt kunna koordinera utbyte av erfarenhet, celiakirelaterade krav och för att ytterligare expandera och leda kunskapen i ämnet. I utskottet undersöks celiaki från ett holistiskt perspektiv av läkare, gastroenterologer och näringsexperter. De råder och informerar varandra om ändrade symptom av glutenintolerans och strävar efter att höja diagnoskänsligheten för att reducera antalet okända fall av celiaki. Experterna diskuterar nya rön i specialistjournaler, föreläser och bidrar till en omfattande breddning av kunskapen om glutenfritt liv för alla som kommer i kontakt med ämnet celiaki. Det kan till exempel vara husläkare, dietister och många andra professionella grupper.

Hållbar forskning – ny odling av glutenfria spannmål

Article300203_Filiera 3.jpg

Många glutenfria spannmål har sitt ursprung i Asien, Afrika eller Amerika. Vissa har fallit i glömska under åren trots att deras smak, egenskaper och näringsvärden gör dem till perfekta alternativ till en glutenfri kosthållning. I forskningsprojektet RE-CEREAL fokuserar vi på att återuppliva hirs, bovete och havre som viktiga glutenfria råvaror och att främja odlingen av dem i de italienska och österrikiska Alpregionerna. ”Innovation har alltid varit den drivande kraften bakom vårt företag”, förklarar ordförande Ulrich Ladurner. ”Vi har lanserat det här projektet då det kombinerar innovation med respekt för naturliga cykler och vi har alltid varit stolta över att endast bearbeta de bästa råvarorna till glutenfria produkter,” tillägger Eduard Bernhart, Head of Schär Agricultural Projects och Innovation Research for Innovative Raw Ingredients Cultivation.

I och med projektet RE-CEREAL kommer hirs, bovete och havre inte enbart att återvända till Alperna utan också kunna erbjuda bönder ett alternativ på monokulturer inom frukt-, grönsaks-, vete- och majsodling. Genetiker, kemister, agronomer och dietister från fyra Alpregioner arbetar under ledning av Schärs forsknings- och utvecklingsteam med att återuppliva den traditionella odlingen av hirs, bovete och havre i Alpregionen. Det är inte nostalgi som driver forskarna utan målet är att få tillbaka goda, näringsrika spannmål och pseudospannmål (de som också passar speciella näringskrav) på fötterna.

Under våren 2019 efter att alla försök, analyser, studier och forskning under uppsikt av Schär har genomförts kommer sorter som möter alla krav att utvecklas. Bönderna behöver bra alternativ på lämpliga fält för hirs, bovete och havre. Matproducenterna kräver kvalitet, säkerhet och ökade eller åtminstone bibehållna näringsvärden. Sist men inte minst måste konsumenterna uppskatta slutprodukten.

Mer om projektet RE-CEREAL

Article300203_Filiera 4.jpg

För att stärka samarbetet över landsgränserna har EU lanserat de här forskningsprogrammen för att främja gemensamma projekt i flertalet länder. Projektet RE-CEREAL är en del av samarbetsprogrammet Interreg V-A Italy-Austria 2014-2020 som täcker en yta på cirka 50 000 kvadratkilometer och en befolkning på 5.5 miljoner människor. Projektet grundades av European Regional Development Fund and Interreg V-A Italy-Austria 2014-2020.

Projektpartners:

  • Dr. Schär R&D Centre, Trieste, Italien
  • University of Udine, Italien
  • University of Innsbruck, Österrike
  • Laimburg Research Centre, South Tyrol, Italien
  • Kärntner Saatbau, Klagenfurt, Österrike
  • Dr. Schär Austria, Klagenfurt, Österrike

Du hittar vidare information på  https://www.re-cereal.com/.