Hur blir ett mästerbakverk till?

Hur blir ett mästerbakverk till?

Mästerbakverken från Schär bygger inte enbart på kreativitet och en förkärlek för godsaker utan är frukten av ett samarbete mellan flera specialiserade teammedlemmar.

Det är faktiskt flera hundra personer inblandade i utvecklingen av en produkt innan den hamnar på ert bord. Låt oss tillsammans upptäcka hur denna långa, fascinerande och kreativa process går till.  

I början på året träffas alla företagskomponenter för att tillsammans ta fram nya förslag på mästerbakverk. När den här listan sammanställs tar vi hänsyn till olika aspekter, såsom smak, kaloribalans, utseende, tendenser på marknaden och Schärkonsumenternas efterfrågan. Endast de bästa idéerna på den här listan tas ut till produktionstestet i våra konditorier. Ett prov på produkterna analyseras och smakas av noggrant av Schärs experter. I detta skede görs de sista förbättringarna innan det viktaste testet, konsumenttestet. Konsumenttestet genomförs med konsumenter som är speciellt utvalda för vår forskning. Om dessa Schärkonsumenter inte skulle uppskatta förslaget blir inte produkten marknadsförd.  Som tur är, är det mycket, mycket sällan som det händer. Våra mästerbakverk är alltid mycket uppskattade, redan vid första smakprovet!