Havre: ett underskattat sädesslag på spåren

Havre: ett underskattat sädesslag på spåren

Havre: glutenfattiga och rika på vitaminer!

Havre har länge undvikits i den glutenfria kosten. Vetenskapliga undersökningar och celiakiexperter har emellertid kommit fram till att havre, i kontrollerad mängd, är en värdefull och riskfri komplettering till den glutenfria dieten. Sädesslaget är näringsrikt, sunt och gott.

Sädesslag med tradition

Sedan hundratals år tillbaka har havre varit ett viktigt födoämne för människorna i Centraleuropa. Under medeltiden var havre det allra vanligaste sädesslaget. Även idag blir havre allt viktigare i kosten, särskilt hos kostmedvetna människor spelar havre en viktig roll och är mycket omtyckt av idrottare och även inom den glutenfria mathållningen är den glutenfria havren en välkommen variation och komplettering. Havregrynen är dessutom en hälsosam ingrediens i recept på bröd, småbröd och kakor, förbättrar smaken och innehåller därutöver många viktiga näringsämnen.

Många viktiga egenskaper

Article10036_Haferflocken in Holzschuessel.jpg

Förutom B-vitaminer, zink, järn, magnesium, protein och fleromättade fettsyror har havre en extra hög andel kostfibrer. På grund av den höga kostfiberhalten ger havre en behaglig mättnadskänsla och är genom sin speciella stärkelsestruktur särskilt lättsmält. Dessutom är axet rikt på betaglukaner, som hjälper till att sänka kolesterolnivån i blodet och därmed även riskerna för sjukdomar i hjärtats kranskärl. Olje- och linolsyran som axet innehåller är viktiga för vissa organs funktioner, exempelvis hjärnan och näthinnans och skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Expertmöte

Som en följd av detta intresserar temat havre även forsknings- och utvecklingsteamet från Dr. Schär, vilket de gjort sedan 10 år tillbaka. Till tioårsjubiléet kom vetenskapsmän, läkare och representanter från flera europeiska länder för att hålla ett symposium där man bland annat diskuterade på vilket sätt havre ska kunna användas i den glutenfria kosten. ”Teknologiskt sett liknar havren andra glutenfria sädesslag, exempelvis ris eller majs”, förklarar Virna Cerne, chef för Dr. Schärs forsknings- och utvecklingsavdelning i Triest. Havre är således en stor tillgång för framställningen av glutenfria produkter. Det bekräftar även Jennifer Vinson, kost- och näringsexpert på Schär. ”Havre utvidgar urvalet av sädesslag som producenterna kan använda sig av vid produktionen av glutenfria livsmedel.” Förutom de näringsfysiologiska fördelarna kan detta sädesslag med sin nötliknande arom förhöja smaken på maten. Bröd som bakas med havre, liknar i smaken bröd av vetemjöl och får en fin frasig skorpa. Kakor av havremjöl är dessutom knaprigare.

Tryggt från åkern till matbordet

Article10036_Frau in Labor vor Microskop.jpg

Förutsättning för den riskfria förtäringen av havre vid glutenintolerans, är havrets ursprung. Havre är naturligt glutenfri men kan
när det gäller de vanliga havresorterna, förorenas av andra glutenhaltiga sädesslag vid odlingen och leveransen. “Det är viktigt att det verkligen handlar om havre som inte kontaminerats, när varan anges som glutenfri”, förklarar Jennifer Vinson. Precis som i de nordeuropeiska länderna, undviks problemet kontaminering genom kontroller över hela den livsmedelsteknologiska behandlingsprocessen. Redan från början skiljs havren strängt från vete, råg och korn och kan därför erbjudas som icke-kontaminerad havre (glutenfri havre. I dessa havreprodukter ligger glutenhalten under det lagligt föreskrivna värdet på 20 viktdelar per miljon (ppm). Även den havre som Schär använder är säker: “För att havren inte ska kunna innehålla någon kontamination, kontrollerar vi odlingarna ute på åkrarna och granskar även sädeskvarnarna. Dessutom genomför vi en mängd analyser”, säger Virna Cerne.

Bekräftat av forskarna

Även inom forskningen talas det numera för att havre kan användas i de glutenfria livsmedlen. Olika kliniska studier visar att havre inte har några negativa effekter på människor med glutenintolerans och att havre som har odlats och bearbetats för sig kan förtäras i en mängd av 50 gram om dagen utan att man får några besvär vid glutenintolerans. Därför utgör havren i länder som Kanada, USA och Sverige en väsentlig del i den glutenfria kosten. Även den Europeiska Kommissionen tog upp havre i listan för ingredienser i glutenfria produkter år 2009. Det finns ingen grupp bland de celiakidrabbade som inte heller tål glutenfri havre. Besvär som kan uppstå vid förtäringen måste inte bero på en immunologisk reaktion. Symptom som magont och gasbildning kan hänga samman med havrens höga kostfiberhalt. Därför bör man öka intaget vartefter. Vid bestående problem bör man emellertid tala med en läkare.

Där den glutenfria framtiden sedan länge har tradition

Sedan över 30 år har Schär utvecklat glutenfria livsmedel och arbetar kontinuerligt på att förbättra produkterna med en maximal säkerhetsstandard.

År 2003 skapade Dr. Schär i Area Science Park i Triest – en av de viktigaste vetenskaps- och teknologiparkerna i Italien och resten av världen – en högspecialiserad utvecklingsavdelning som enbart ägnar sig åt produktinnovationer och forskning kring nya råämnen.

»Vi ser till att hela den glutenfria transportsträckan från åker till kvarn är säkrad.«
Virna Cerne

I Skandinavien är sedan många år glutenfri havre en viktig del i lantbruket och är integrerad i kosthållningen hos människor som är glutenintoleranta. Den kliniska rådgivande nämnden i Finska Celiakiförbundet frigav redan 1997 havre som glutenfri kost för vuxna.

353 kalorier per 100 gram – det gör havre till den perfekta kosten för idrottare.

Ryssland är världens största havreproducent. År 2013 odlades här över 4,9 miljoner ton havre – det är 21 procent av den totala havreproduktionen.

50 gram havre om dagen tål de flesta människor med glutenintolerans utan problem.

Havre innehåller närmare 12 procent protein, betydligt mer än i andra sädesslag.

Avenin intolerans
Havre innehåller prolaminet avenin, vars polypeptidkedjor påminner om sädesslag med gluten. En liten procent av glutenintoleranta kan reagera sensibelt på avenin.