Finns det risk för näringsbrist vid glutenfri kost?

Finns det risk för näringsbrist vid glutenfri kost?

Nej. En sådan risk föreligger inte vid balanserad kost. Det är nödvändigt med facklig rådgivning och vid behov även ett blodprov för att fastställa brister efter diagnosen.