Viac informácií Stan's Bar-B-Q

V Stan's Bar-B-Q je o ľudí s intoleranciou lepku dobre postarané a môžu si tak bezpečne vychutnať bezlepkové jedlá. Stan's Bar-B-Q si uvedomuje problém intolerancie lepku a robí všetko preto, aby pripravil bezlepkovú stravu bez rizika. Veľký dôraz sa kladie na udržiavanie jedla bez kontaminácie a na používanie len bezlepkových prísad. Menu v Stan's Bar-B-Q poskytuje dobrý výber bezlepkových potravín. Bezlepkové potraviny sú zodpovedajúcim spôsobom označené. Personál je vždy k dispozícii v prípade otázok. Kulinársky vrchol pre bezstarostný pôžitok - dokonca aj pri intolerancii lepku!

0 Fotografie a videozáznamy