Viac informácií Spar Harste

Spar Harste spĺňa potreby ľudí s celiakiou: obchod je dobre zásobený bezlepkovými výrobkami. Bezlepkové výrobky značky Schär sú súčasťou ponuky Spar Harste. Jasné značenie a podrobný zoznam zložiek robia pre ľudí s intoleranciou lepku každodenné nakupovanie jednoduchším. Motto Spar Harste je "nakupujte s istotou".

0 Fotografie a videozáznamy