Viac informácií The Punchbowl

V The Punchbowl je o ľudí s intoleranciou lepku dobre postarané a môžu si tak bezpečne vychutnať bezlepkové jedlá. The Punchbowl si uvedomuje problém intolerancie lepku a robí všetko preto, aby pripravil bezlepkovú stravu bez rizika. Veľký dôraz sa kladie na udržiavanie jedla bez kontaminácie a na používanie len bezlepkových prísad. Menu v The Punchbowl poskytuje dobrý výber bezlepkových potravín. Bezlepkové potraviny sú zodpovedajúcim spôsobom označené. Personál je vždy k dispozícii v prípade otázok. Kulinársky vrchol pre bezstarostný pôžitok - dokonca aj pri intolerancii lepku!

0 Fotografie a videozáznamy