Viac informácií Pei Wei

V Pei Wei získajú hostia s intoleranciou lepku za svoje peniaze veľa. Veľký dôraz sa kladie na bezpečnosť a rozmanitosť bezlepkových jedál. Pre Pei Wei, bezlepkové varenie znamená používanie len bezlepkových prísad a presné dodržiavanie separácie bezlepkových produktov a produktov obsahujúcich lepok. Personál sa taktiež stará o blahobyt ľudí s celiakiou: v Pei Wei získajú späť svoju kvalitu života. Bezstarostný pôžitok pre celú rodinu!

0 Fotografie a videozáznamy