Viac informácií The Inn at Hastings Park

The Inn at Hastings Park je určený pre ľudí s intoleranciou lepku: môžu si vychutnať bezstarostné bezlepkové jedlá v ponuke bez akýchkoľvek obáv. V The Inn at Hastings Park zvláštnu pozornosť kladieme na bezpečnú separáciu bezlepkových jedál. Používajú sa len bezlepkové prísady. The Inn at Hastings Park zaručuje, aby boli bezlepkové jedlá označené v ponuke. Personál je tiež vždy k dispozícii v prípade otázok. Vychutnajte si lahodné, zaručene bezlepkové jedlá bez akýchkoľvek obáv.

0 Fotografie a videozáznamy