Viac informácií Hoteli Brela D.D.

Hoteli Brela D.D. poskytuje ľuďom s intoleranciou lepku schopnosť naplánovať si uvoľnenú dovolenku. Kuchyňa samozrejme zohľadňuje aj bezlepkové potreby. Kuchynský personál v Hoteli Brela D.D. dokáže uspokojiť špeciálne stravovacie potreby a požiadavky najlepšie, ak to ľudia s celiakiou naznačia vopred. Bezlepkové raňajky sú taktiež k dispozícii v Hoteli Brela D.D.. Pohodlne sa posaďte, uvoľnite sa a užívajte si - tak to tu jednoducho chodí!

0 Fotografie a videozáznamy