Viac informácií Hotel Pizzeria Postigliun

Ľudia s celiakiou môžu cestovať v kľude, ak chcú stráviť svoju dovolenku v Hotel Pizzeria Postigliun. Hotel Pizzeria Postigliun poskytuje bezlepkové jedlá pre všetkých, ktorí majú intoleranciu lepku. Kuchyňa hosťom najlepšie vyhovie, ak vopred uvedú svoju potravinovú intoleranciu. Bezlepkové raňajky sú samozrejme tiež súčasťou ponuky. v Hotel Pizzeria Postigliun bezlepkové cestovanie už nie je problémom.

0 Fotografie a videozáznamy