Viac informácií Hotel Leonor De Aquitania

Hotel Leonor De Aquitania poskytuje ľuďom s intoleranciou lepku schopnosť naplánovať si uvoľnenú dovolenku. Kuchyňa samozrejme zohľadňuje aj bezlepkové potreby. Kuchynský personál v Hotel Leonor De Aquitania dokáže uspokojiť špeciálne stravovacie potreby a požiadavky najlepšie, ak to ľudia s celiakiou naznačia vopred. Bezlepkové raňajky sú taktiež k dispozícii v Hotel Leonor De Aquitania. Pohodlne sa posaďte, uvoľnite sa a užívajte si - tak to tu jednoducho chodí!

0 Fotografie a videozáznamy