Viac informácií Hotel El Fuerte

Hotel El Fuerte poskytuje ľuďom s intoleranciou lepku schopnosť naplánovať si uvoľnenú dovolenku. Kuchyňa samozrejme zohľadňuje aj bezlepkové potreby. Kuchynský personál v Hotel El Fuerte dokáže uspokojiť špeciálne stravovacie potreby a požiadavky najlepšie, ak to ľudia s celiakiou naznačia vopred. Bezlepkové raňajky sú taktiež k dispozícii v Hotel El Fuerte. Pohodlne sa posaďte, uvoľnite sa a užívajte si - tak to tu jednoducho chodí!

0 Fotografie a videozáznamy