Viac informácií Hotel Atrium

Ľudia s celiakiou môžu cestovať v kľude, ak chcú stráviť svoju dovolenku v Hotel Atrium. Hotel Atrium poskytuje bezlepkové jedlá pre všetkých, ktorí majú intoleranciu lepku. Kuchyňa hosťom najlepšie vyhovie, ak vopred uvedú svoju potravinovú intoleranciu. Bezlepkové raňajky sú samozrejme tiež súčasťou ponuky. v Hotel Atrium bezlepkové cestovanie už nie je problémom.

0 Fotografie a videozáznamy