Viac informácií Hiper Zaffari Morumbi

Hiper Zaffari Morumbi spĺňa potreby ľudí s celiakiou: obchod je dobre zásobený bezlepkovými výrobkami. Bezlepkové výrobky značky Schär sú súčasťou ponuky Hiper Zaffari Morumbi. Jasné značenie a podrobný zoznam zložiek robia pre ľudí s intoleranciou lepku každodenné nakupovanie jednoduchším. Motto Hiper Zaffari Morumbi je "nakupujte s istotou".

0 Fotografie a videozáznamy