Viac informácií Forno Celiachiamo Tiburtina

Stravovanie vonku: bezlepkový a taliansky štýl! V Forno Celiachiamo Tiburtina si to ľudia s celiakiou môžu vychutnať. Bezlepkové pizze sú pripravované s veľkou starostlivosťou. Veľká pozornosť je venovaná tomu, aby sa zabezpečilo, že sa používajú len bezlepkové produkty a že nedochádza ku kontaminácii s lepkom. Pomáhajúci personál sa stará o hostí a snaží sa odpovedať na akékoľvek otázky a uspokojiť každú požiadavku. V Forno Celiachiamo Tiburtina sa budú ľudia s celiakiou cítiť ako doma!

0 Fotografie a videozáznamy