Viac informácií EROSKI S.COOP.

EROSKI S.COOP. spĺňa potreby ľudí s celiakiou: obchod je dobre zásobený bezlepkovými výrobkami. Bezlepkové výrobky značky Schär sú súčasťou ponuky EROSKI S.COOP.. Jasné značenie a podrobný zoznam zložiek robia pre ľudí s intoleranciou lepku každodenné nakupovanie jednoduchším. Motto EROSKI S.COOP. je "nakupujte s istotou".

0 Fotografie a videozáznamy