Viac informácií EROSKI S.COOP.

V EROSKI S.COOP. nájdete všetky bežné produkty, ktoré potrebujete; výber je bohatý aj pre ľudí s intoleranciou lepku. Bezlepkové výrobky, najmä výrobky značky Schär, sú dobre umiestnené. Bezlepkové výrobky sú jasne označené. Výrobky, ktoré nie sú jasne označené, majú v zozname zložiek vždy uvedené, či obsahujú lepok. EROSKI S.COOP. zaručuje bezpečnosť a kvalitu výrobkov.

0 Fotografie a videozáznamy