Viac informácií Edeka Habedank

Edeka Habedank spĺňa potreby ľudí s celiakiou: obchod je dobre zásobený bezlepkovými výrobkami. Bezlepkové výrobky značky Schär sú súčasťou ponuky Edeka Habedank. Jasné značenie a podrobný zoznam zložiek robia pre ľudí s intoleranciou lepku každodenné nakupovanie jednoduchším. Motto Edeka Habedank je "nakupujte s istotou".

0 Fotografie a videozáznamy