Viac informácií Delfino Beach

Ľudia s celiakiou môžu cestovať v kľude, ak chcú stráviť svoju dovolenku v Delfino Beach. Delfino Beach poskytuje bezlepkové jedlá pre všetkých, ktorí majú intoleranciu lepku. Kuchyňa hosťom najlepšie vyhovie, ak vopred uvedú svoju potravinovú intoleranciu. Bezlepkové raňajky sú samozrejme tiež súčasťou ponuky. v Delfino Beach bezlepkové cestovanie už nie je problémom.

0 Fotografie a videozáznamy