Viac informácií The Bell Hotel

The Bell Hotel poskytuje ľuďom s intoleranciou lepku schopnosť naplánovať si uvoľnenú dovolenku. Kuchyňa samozrejme zohľadňuje aj bezlepkové potreby. Kuchynský personál v The Bell Hotel dokáže uspokojiť špeciálne stravovacie potreby a požiadavky najlepšie, ak to ľudia s celiakiou naznačia vopred. Bezlepkové raňajky sú taktiež k dispozícii v The Bell Hotel. Pohodlne sa posaďte, uvoľnite sa a užívajte si - tak to tu jednoducho chodí!

0 Fotografie a videozáznamy