Výskum a vývoj

Výskum a vývoj

Špičkový výskum a poradenstvo svetovej triedy!

To najlepšie v bezlepkovom svete! Za tým sa v spoločnosti Schär skrývajú nielen vynikajúci tvorcovia výrobkov bezlepkového pôžitku, ale aj výmena informácií so špičkovými svetovými odborníkmi v otázkach bezlepkovej výživy. V našom vlastnom výskumnom zariadení v komplexe Area Science Park v Trieste sa neúnavne a usilovne pracuje na nových prísadách, inovatívnych výrobných procesoch, optimálnych výživových hodnotách a tej najlepšej chuti. Táto práca nám v roku 2016 priniesla tretie miesto v európskom ocenení pre vynálezcov.

Ale značka Schär predstavuje oveľa viac! Vďaka nášmu inštitútu Dr. Schär Institute sme v spoločnosti Schär vybudovali aj vlastnú znalostnú platformu pre lekárov a výživových poradcov. Toto jedinečné zariadenie je v kontakte so svetovo najskúsenejšími vedcami v otázkach bezlepkovej stravy a ponúka poradenstvo lekárskemu odbornému personálu. Spoločnosť Schär si vďaka tomu buduje stále väčší náskok na svetovom trhu a zároveň ponúka kompetentný a medzinárodne prepojený inštitút poskytujúci služby a kontaktné miesto, ktorého ponuku radi využijú „profesionáli“ z celého sveta.