Je citlivosť na pšenicu/lepok miernejšou formou celiakie?

Je citlivosť na pšenicu/lepok miernejšou formou celiakie?

Nie je. Ak ste všetko konzultovali so svojím ošetrujúcim lekárom a prejdete na bezlepkovú stravu, musíte ju dodržiavať, aby ste dosiahli pozitívne zmeny. Ide o vzdialeného príbuzného, symptómy a príznaky sú veľmi podobné celiakii, avšak vaše telo si nevytvára žiadne protilátky. Preto musíte so svojím lekárom všetko presne prebrať, predtým ako začnete s bezlepkovou stravou.