Aké klinické formy celiakie existujú?

Aké klinické formy celiakie existujú?

Stručný popis klinických foriem celiakie.

Typická celiakia

Typická, alebo symptomatická celiakia sa vyvíja už veľmi skoro, obyčajne niekoľko mesiacov po ukončení dojčenia a prejavuje sa pre celiakiu typickými symptómami nedostatočného príjmu živín: chronická hnačka, poruchy rastu, nechutenstvo, nevoľnosť a nafúknuté brucho.

Atypická celiakia

Naproti tomu sa atypická celiakia prejavuje až neskoršie a to symptómami mimo črevnej oblasti, ako napr. chudokrvosť z nedostatku železa, neznášanlivosť laktózy, opakujúce sa bolesti brucha, defekty zubnej skloviny, poruchy plodnosti, Dermatitis Herpetiformis Duhring a poruchy rastu v školskom veku.

Tichá celiakia

Tichá celiakia nemá zreteľné symptómy a obyčajne sa diagnostikuje náhodne v rámci krvného vyšetrenia, kedy sa ukáže prítomnosť pozitívnych protilátok. Aj keď sa pri tejto forme celiakie zrejme najprv nevyskytujú žiadne ťažkosti, skutočnosť je taká, že akonáhle pacienti začnú s bezlepkovou diétou, zlepšuje sa ich telesná aj duševná výkonnosť.

Potenciálna celiakia

Ako potenciálnu celiakiu označujeme tie prípady, u ktorých sa v krvi dokážu príslušné protilátky, avšak nález z biopsie čreva je nenápadný. U osôb, ktoré vykazujú túto formu celiakie, sa v priebehu času môže v tenkom čreve vyvinúť zreteľné poškodenie. Potenciálna celiakia sa často diagnostikuje aj u osôb, ktorí trpia autoimunitným ochorením, najmä diabetom 1. typu a chorobami štítnej žľazy, resp. trpia genetickými syndrómami ako Downovým, Turnerovým a Williamsovým, či nedostatkom imunoglobulínu A (syndróm nedostatku protilátok).