Czy istnieje alternatywa dla diety bezglutenowej?

Czy istnieje alternatywa dla diety bezglutenowej?

Badania nad rozwiązaniami terapeutycznymi wciąż trwają.

Celem jest umożliwienie pacjentom uwolnienia się od „obciążenia” koniecznością stosowania diety bezglutenowej. Prowadzone są badania, przykładowo, nad mniej toksycznymi odmianami ziaren, nad enzymami umożliwiającymi przemianę elementów białka najtrudniej przyswajalnych dla osób cierpiących na celiakię oraz nad antytransglutaminazą lub anty-cytokiną i immunomodulatorami, umożliwiającymi hamowanie niepożądanych reakcji na gluten (podobnych do szczepionek). Obecnie badania nad skutecznością tych potencjalnych alternatywnych metod kuracji są wciąż w bardzo wczesnym stadium. Postęp badań między laboratorium a próbami klinicznymi jest, między innymi, spowolniony przez brak zwierzęcego modelu dla celiakii. Wprawdzie łatwo jest przewidzieć różaną przyszłość dla osób cierpiących na celiakię, ale trudno jest określić czas ukończenia badań. Należy podkreślić, że każda nowa kuracja będzie musiała okazać się lepszą niż aktualna, czyli bezpieczna, skuteczna i łatwo dostępna dieta bezglutenowa.