Hoe ontstaat coeliakie?

Hoe ontstaat coeliakie?

Coeliakie is een complexe aandoening die wordt veroorzaakt door een samenspel van verschillende genetische en externe factoren.

Genetische factoren

Men gaat ervan uit dat genetische factoren een rol spelen bij het ontstaan van coeliakie, want eerstegraads familieleden van coeliakiepatiëntenhebbentienmaalzoveel kans opcoeliakiedananderemensen. Er moeten genetische factoren een rol spelen, want bloedverwanten in de eerste graad hebben tien maal zo veel kans op coeliakie als andere mensen.Detalrijke genen die verantwoordelijk zijn voor erfelijke aanleg zijn echter nog niet allemaal onderzocht. Belangrijk zijn enkele factoren van het HLA-systeem, een gencomplexdatdientvoorhetherkennenvan niet-lichaamseigen moleculen. Bij de meestecoeliakiepatiënten (minstens 95 %) worden de zogeheten genotypen HLA-DQ2 en DQ8 aangetroffen. HLA-DQ2en-DQ8zijnweliswaareen voorwaarde voor de ontwikkeling van de aandoening, maar zijn daarvoor niet alleen verantwoordelijk. Want een groot deel van gezonde mensen (20-30% van de wereldbevolking) beschikt over dezelfde genetische factoren.

Exogene factor

Deenige tot dusverbekendeexogene factor die een rol speelt bij coeliakie is de aanwezigheid van gluten in de dagelijkse voeding van de hedendaagsemens.