Glutensensitiviteit

Glutensensitiviteit

Glutensensitiviteit – een veel voorkomende voedselintolerantie.

Glutensensitiviteit of glutengevoeligheid is een niet-allergische reactie van het lichaam op gluten. Het kan plotseling en op elke leeftijd optreden. Glutensensitiviteit kan van voorbijgaande aard zijn en soms weer verdwijnen na een glutenvrij dieet van ten minste een jaar. De overgevoeligheid voor gluten uit zich op vrijwel dezelfde manier als coeliakie, met maagdarmklachten zoals diarree, buikpijn, winderigheid en misselijkheid. Ook hoofdpijn, vermoeidheid, concentratiestoornis, depressie, een gevoel van doofheid of tintelingen in de ledematen en eczeem horen tot de mogelijke symptomen. Op basis van deze sterk uiteenlopende symptomen wordt soms de diagnose prikkelbare darm syndroom (PDS) gesteld.

Diagnose

Article4024_Glutenfree Schriftzug auf Tafel 2.jpg

Er zijn tot op heden geen absoluut betrouwbare biomarkers, dat wil zeggen meetbare indicaties, voor glutensensitiviteit gevonden.

Daarom vindt de diagnose plaats volgens de uitsluitingsprocedure. Als coeliakie en een tarweallergie uitgesloten kunnen worden en er bij een glutenvrij dieet een verbetering optreedt, kan men uitgaan van een glutengevoeligheid.

Omdat veel van de symptomen overeenstemmen met die van andere ziekten, wordt deze onverdraagzaamheid echter vaak niet herkend.

Advies

Article4024_Diaetist mit Apfel und Patient.jpg

Om glutensensitiviteit definitief vast te stellen, kan de arts na de uitsluitingsdiagnose eerst een glutenvrij dieet aanraden, gevolgd door een periode waarin weer gluten worden toegevoegd. Als dan na de aanvankelijke verbetering van de symptomen weer een verslechtering optreedt, is er vrijwel zeker sprake van glutensensitiviteit. Een glutenvrij dieet leidt in de meeste gevallen in korte tijd tot een aanzienlijke verbetering van de symptomen: het eczeem neemt af, de stoelgang wordt regelmatiger en patiënten voelen zich beduidend beter.

Meer informatie over de diagnose en de behandeling vindt u hier.