De weg naar de diagnose

De weg naar de diagnose

Om glutensensitiviteit vast te stellen, moet er in ieder geval uitgesloten worden dat de symptomen van de patiënt terug te voeren zijn op een echte coeliakie of glutenallergie.

Het uitsluiten van een coeliakie gebeurt met een bloedonderzoek op specifieke antilichaampjes.

Het uitsluiten van een allergie gebeurt echter met de gebruikelijke allergietesten.

Zo komt men tot de diagnose van de glutensensitiviteit door het uitsluitprincipe.

Alles over gluten