Fra jord til bord

Fra jord til bord

Våre råvarer er av høyeste kvalitet, og blir til mens vi følger nøye med. For at vi skal kunne garantere sikkerheten med våre produkter, og sporbarheten i hele prosessen er det vitkig med dokumentasjon fra bøndene og oss, sånn at det blir en godt kontrollert avling.

„Ansvar for råvarer“ forklarer Ombretta Polengi, forsknings og utviklingssjef hos Schär, „starter ikke fra når våre betrodde bønder begynner å dyrke på åkrene sine, men mye tidligere. Vi begynner med intensiv forskning for å finne ut hvilke frø som gir de beste glutenfrie avlingene. Vi studerer egenskapene til frøene, de ønskede næringsverdiene og egenskapen til det ferdige produktet, sånn at de glutenfrie produktene skal kunne tilfredsstille våre kunders forventninger når det gjelder smak.“

Article11044_Ravarer 1.jpg

For oss starter hele prosessen fra kontrollert frøutvalg, til råmaterialets leveranse, allerede ved vår forskningsavdeling som ligger i forskningssenteret Science Park Area i Trieste. Dette er utgangspunktet for å få råvarer av høy kvalitet som kjennetegner Schär sine glutenfrie produkter.

Article11044_Ravarer 2.jpg

„Hvordan synes du sluttproduktet Landbrød Flerkorn smaker?“ spurte vi Eduard Bernhart. „Jeg tenker på hvor bra dette brødet er. For meg representerer det store engasjementet som steg for steg prosessen gir, at vi nærmer oss våre kunder og deres behov.“ Eduard Bernhart er agronom og arbeider i Schär sin forsknings- og utviklingsavdeling. Blant sine kompetanseområder finnes også konstruksjon og forvaltning av et nettverk av kontakter for å sikre en kontrollert produksjon. „For Schär er avling av råmateriale avgjørende for produksjonen av garantert glutenfrie produkter.

Vi samarbeider nært med de bøndene som leverer til oss, derfor er det viktig for oss å vite råvarens opphav, og produktene skal kunne spores fra frø til pose, sier Eduard. Eduard Bernhart er agronomen som fungerer som en link mellom forskningsavdelingen og bøndene. Og han sikrer at det beste sertifiserte utvalget av råvarer avles ordentlig, håndteres med omsorg, sankes på riktig vis, og sendes til produksjonslokalene uten gluten eller annen allergener.