Det beste av det glutenfrie

Det beste av det glutenfrie

Mange år med forskning og utvikling hos Schär

I flere enn 35 år har vi vært dedikert til å utvikle glutenfrie produkter for særskilte ernæringsbehov. Av denne grunn utfører vi hos Schär forskning på, utvikler og produserer høykvalitetsprodukter som er laget av verdifulle ingredienser for et balansert kosthold.  Vårt kvalitetsideal setter standarder for industrien. Vår forskning og anstrengelser har gitt et stort bidrag til en bedre forståelse av cøliaki og gluten-/hvetesensitivitet. Målet vårt dag etter dag er å gjøre glutenfri nytelse til lykkelige øyeblikk i livet. Vi betrakter helse og livskvalitet som helt uadskillelige. Våre produkter, rå ingredienser og hele Schär-produksjonskjeden er 100 % glutenfrie. De skaper også en full smaksopplevelse, stort mangfold og verdens største utvalg med glutenfrie merkeprodukter.

Visjonen om et bekymringsfritt, glutenfritt liv

Article300203_9310

Hos Schär har pionerarbeid lange tradisjoner. Mye har forandret seg siden Schär ble etablert i 1922 og reetablert i 1981 av Ulrich Ladurner, som fremdeles er bedriftens leder. På den tid var gluten og glutenintoleranse et heller ukjent fenomen. De første glutenfrie diettene greide seg med oppskrifter som bestod av ris, mais og poteter, men utgjorde neppe spesielt høy livskvalitet. Da Ulrich Ladurner tok over foreldrenes butikk med helsekost og farmasiprodukter i Meran (Merano) i Syd-Tirol, oppdaget han nettopp dette faktumet. Ved å utvikle merket Schär til en allsidig leverandør av ferdige glutenfrie produkter kunne han for første gang tilby alle som var berørt, et ekte alternativ.

Glutenfrie kjeks og glutenfritt mel ble en ernæringsmessig revolusjon for alle som måtte klare seg uten gluten. Endelig kunne noen tilby en løsning med produkter som var utviklet i tråd med ernæringslære som imøtekom behovene til mennesker med cøliaki. I dag er vi hos Schär markedsleder i Europa, og vår utmerkede service innen forskning, utdanning og andre tjenesteytelser rundt alle aspekter som har med cøliaki og gluten-/ hvetesensitivitet å gjøre, har gjort Schär til en troverdig partner for et optimalt glutenfritt kosthold og livsstil.

En bedriftsintern forskningsgruppe som imøtekommer kundenes behov

Article300203_Filiera 2.jpg

En egen avdeling for produktutvikling ble satt opp på kort tid for å imøtekomme kundenes behov på en helt målrettet måte. I begynnelsen var en ambisiøs baker ansvarlig for å utvide og perfeksjonere sortimentet. Senere ble denne jobben utført av næringsmiddelteknikere. Tett samarbeid med ernæringsfysiologer sørget for at all nødvendig ekspertise var på plass helt fra start. I takt med at etterspørselen vokste - produkter fra Schär erobret gradvis det europeiske markedet - og stadig større ekspertise, åpnet vi i 2003 et eget Schär R&D Centre i Trieste. Oppgavene fokuserer rundt glutenfrie rå ingredienser av toppkvalitet og utvikling av nye oppskrifter og produkter.

Avgjørelsen om hvorvidt nye produkter skal legges til sortimentet, følger alltid i samsvar med behovene og ønskene til kundene våre. En av de første nyskapningene på den tid var det glutenfrie Savoiardi biscuit - et tradisjonelt bakverk i Italia som har sitt motstykke i det tyske Butterkeks småkaker i Tyskland og Magdalena i Spania, i dagens produktutvikling. Selv i dag er det en del av vårt image å undersøke og finne ut av landsspesifikke behov. Kundene har alltid et ord med i spillet - noen av kundene til Schär inngår som en del av et profesjonelt smakspanel som tester ut nyutviklede produkter før de betraktes som klare til å introduseres på markedet.

En vitenskapelig komité med lyse, glutenfrie hoder

Schär har satt sammen en komité med internasjonale eksperter for å koordinere utvekslingen av erfaringer og krav relatert til cøliaki enda mer effektivt, og for å videreutvikle sin topposisjon med hensyn til kunnskap. Leger, gastroenterologer og ernæringseksperter undersøker cøliaki fra et holistisk perspektiv. De rådgiver og informerer hverandre om endringer i symptomer på glutenintoleranse og sensibilisering innen diagnostikk for å redusere antall forekomster av cøliaki som ikke oppdages. Gjennom forelesninger og fagjournaler diskuterer ekspertene funn, og bidrar i stor grad til å spre kunnskap om et glutenfritt liv til alle som kommer i berøring med temaet cøliaki, for eksempel fastleger, ernæringsrådgivere og flere andre yrkesgrupper.

Bærekraftig forskning: ny dyrking av glutenfrie korn

Article300203_Filiera 3.jpg

 

Flere av de glutenfrie kornsortene har sin opprinnelse fra Asia, Afrika eller Amerika. Mange av dem har blitt glemt gjennom årenes løp, og det selv om smaken, egenskapene og næringsinnholdet gjør dem til et ypperlig alternativ som glutenfrie dietter. Med forskningsprosjektet RE-CEREAL fokuserer vi på å gjenopplive hirse, bokhvete og havre som viktige glutenfrie rå ingredienser, og fremme dyrkingen av disse i Alperegionen i Italia og Østerrike. “Innovasjon har alltid vært den drivende kraften bak bedriften vår”, forteller leder Ulrich Ladurner. “Vi valgte å lansere dette prosjektet fordi det forener innovasjon med respekt for naturlige sykluser. Og fordi vi alltid har vært stolte av å prosessere kun de beste rå ingrediensene til glutenfrie rå produkter,” tilføyer Eduard Bernhart, leder for Schär agrikulturelle prosjekter og internasjonal forskning for dyrking av nyskapende rå ingredienser (Schär Agricultural Projects and International Research for Innovative Raw Ingredients Cultivation).

Med prosjektet Interreg RE-CEREAL, vil hirse, bokhvete og havre ikke bare returnere til Alpene, men det vil også gi bønder et alternativ til monokulturer ved dyrking av frukt, grønnsaker, hvete og mais. Under ledelse av Schär sin forsknings- og utviklingsgruppe arbeider genetikere, kjemikere, agronomer og ernæringsfysiologer fra fire Alpeområder sammen for å blåse nytt liv i den tradisjonelle dyrkingen av hirse, bokhvete og havre i Alperegionen. Det er ikke nostalgi som driver forskerne, men et helt konkret mål om å få smakfulle, næringsrike og pseudokorn (slike som også er egnet for spesielle ernæringsbehov) opp i dagen igjen.

Våren 2019, etter at alle forsøk, analyser, studier og forskning er avsluttet med hjelp og støtte fra Schär, vil det bli utviklet varianter som imøtekommer alles behov. Bønder trenger egnet avkastning av hirse, bokhvete og havre for at de skal bli et interessant alternativ. Matprodusenter forventer kvalitet, sikkerhet og bedre eller uforandrede næringsverdier. Og sist men ikke minst må forbrukerne nyte sluttproduktet.

 

Mer om prosjektet Interreg RE-CEREAL

Article300203_Filiera 4.jpg

For å styrke samarbeidet ut over nasjonale grenser har EU lansert programmene Interreg, som skal fremme samarbeidsprosjekter i regioner som omfatter flere land. Prosjektet RE-CEREAL er en del av Interreg V-A Italia-Østerrike 2014-2020 samarbeidsprogrammet, som dekker et område på rundt 50 000 km2 og en befolkning på 5,5 millioner. Det støttes av European Regional Development Fund og Interreg V-A Italia-Østerrike 2014-2020.

 

Prosjektpartnere:

  • Dr. Schär R&D Centre, Trieste, Italia
  • University of Udine, Italia
  • University of Innsbruck, Østerrike
  • Laimburg Research Centre,
  • Syd-Tirol, Italia
  • Kärntner Saatbau, Klagenfurt, Østerrike
  • Dr. Schär Austria, Klagenfurt, Østerrike

 

Du finner mer informasjon under https://www.re-cereal.com/