Er hvete-/glutensensitivitet en lettere form for søliaki?

Er hvete-/glutensensitivitet en lettere form for søliaki?

Nei, det er det ikke. Så snart du avklarer alt med den behandlende legen, og du går over til en glutenfri diett, må du holde deg til denne for å kunne se de positive forandringene. Det er en fjern slektning, symptomer og tegn er ganske like med de for søliaki, men kroppen produserer ingen antistoffer, derfor må du gjennomgå alt nøye med legen din før du begynner med den glutenfrie ernæringen.