Nemůže za to lepek?

Co když je to celiakie nebo nesnášenlivost lepku/pšenice?

Mnoho lidí dobře zná některý z následujících příznaků: bolest břicha, průjem, nadýmání, bolest hlavy a další neduhy, jako chudokrevnost, úbytek váhy a únava po konzumaci jídla obsahujícího lepek (např. chleba, těstoviny). Často zůstává souvislost mezi těmito symptomy a lepkem v potravinách neodhalená, přestože příznaky mohou některou z nemocí způsobených lepkem signalizovat.

V současnosti rozlišujeme tři skupiny onemocnění, která jsou vyvolaná lepkem nebo obilovinami, které jej obsahují.

Autoimunitní onemocnění – celiakie

Citlivost na lepek/pšenici

Alergie na lepek/pšenici

V průběhu diagnostiky celiakie nebo citlivosti na lepek by se měl denně konzumovat lepek. Pokud je ze stravy vyřazen, neobjevují se žádné příznaky a diagnostické testy nejsou vypovídající. Správná diagnóza může být stanovena pouze při běžné konzumaci jídla s obsahem lepku!

Tento online test je určený lidem starším 18 let.

Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 10 minut.

1. Jíte potraviny s obsahem lepku?
Obilniny obsahující lepek jsou například pšenice, žito, špalda a ječmen. Typická jídla s obsahem lepku jsou chléb, těstoviny, sušenky, moučníky a snídaňové cereálie (např. müsli).
DOBRÉ VĚDĚT: Pokud se chcete otestovat na celiakii, je důležité, abyste jedli stravu obsahující lepek! Více si můžete přečíst zde.
2. Nechal/a jste se již někdy testovat na celiakii?
Diagnózu provedl váš lékař pomocí krevních testů nebo biopsie tenkého střeva.
DOBRÉ VĚDĚT: Pokud jste již byli testováni na celiakii a test byl pozitivní, jediná léčba spočívá v přísné bezlepkové dietě. Zjistěte více informací zde. Jestliže byl váš test na celiakii negativní, není vyloučeno, že trpíte citlivostí na lepek/pšenici. V tomto případě prosím zodpovězte následující otázky.
3. Jaké typy potíží jste zaznamenal/a?
Označte prosím všechny symptomy, které se vás týkají.
DOBRÉ VĚDĚT: V případě celiakie nebo citlivosti na lepek se může objevit více různých příznaků. Přečtěte si více zde.
4. Objevilo se ve vašem případě některé z následujících zjištění?
Označte prosím všechny problémy, které se vás týkají.
DOBRÉ VĚDĚT: Celiakie se může vyskytovat spolu s řadou dalších nemocí či symptomů. Přečtěte si více zde.
5. Diagnostikoval vám lékař některou z následujících nemocí?
Označte prosím všechny nemoci, které se vás týkají.
DOBRÉ VĚDĚT: Celiakie se často spojuje s jinými autoimunitními onemocněními. Např. někteří pacienti se syndromem dráždivého tračníku mohou mít zároveň celiakii nebo citlivost na lepek.
6. Trpí někteří členové vaší rodiny celiakií?
Členy rodiny se rozumí nejbližší příbuzní, jako rodiče, děti a sourozenci.
DOBRÉ VĚDĚT: Pravděpodobnost rozvoje celiakie se u nejbližších příbuzných zvyšuje z 1:100 na 1:10.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Test, který jste právě provedl/a, je anonymní.

Vaše údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování. To znamená, že výsledky testů nebudou mít vliv na osobu, která test vyplnila. Informace ve vašich odpovědích však mohou přinést výsledky, které by měly být předloženy lékaři nebo poradci v oblasti výživy.

Shromážděné údaje nebudou distribuovány v žádné formě. Mohou však být použity společnostmi, nezávislými pracovníky, poradci, pojišťovnami nebo právníky, jejichž služby využívá Dr. Schär AG / SPA.