Hlavně nešvindlujte!

Hlavně nešvindlujte!

Dodržování bezlepkové diety je téma, kterým se zabývají lidé trpící celiakií a také četné studie.

Cílem společnosti Schär je zvýšit kvalitu života těchto pacientů pomocí kvalitních bezpečných výrobků a řady služeb.

Chyba v bezlepkové dietě často způsobuje nepříjemné průvodní jevy. Z tohoto důvodu většina lidí dodržuje dietu velmi přísně. Na druhé straně řeší každý den problémy, které celiakie přináší, a také nepříjemné pocity. Ty vedou podle aktuálních studií k vědomým dietním prohřeškům dokonce častěji, než bychom si mysleli. Ne vždy jsou důsledky bolestivé, ale případná zdravotní rizika zůstávají stejná.

Zaostřeno na celiakii

Article13021_Zoeliakie Frau Brechreiz durch Kekse.jpg

Tématem mnoha studií zabývajících se nestravitelností lepku jsou také účinky celiakie na nejrůznější oblasti života a související dodržování diety. Zvláště v době přechodu na bezlepkovou dietu jsou poznat účinky nového způsobu stravování na zaběhnutý každodenní režim. Analýzy týkající se dodržování diety přinesly zajímavé výsledky: Sledovaly se mimo jiné účinky přísného dodržování diety. Na jedné straně tato svědomitost přináší určitá omezení v nejrůznějších oblastech života, na druhé straně prožívané příznaky nutí k dodržování bezlepkové stravy. Jedná se o nesnáze, které však neustále ztrácejí na své aktuálnosti, a to díky rostoucí nabídce výrobků a další podpoře, jejímž hlavním cílem je vrátit postiženým lidem kvalitu života, na kterou byli zvyklí.

Otázka kvality života

Bezlepková strava ovlivňuje všechny oblasti života. Nedostatečné označení potravin či zdánlivá všudypřítomnost lepku často vedou k tendenci nebrat dietu tak vážně. Právě z tohoto důvodu naši pekaři, kuchaři a cukráři vyrábějí neustále se rozšiřující sortiment potravin, které jsou absolutně bezpečné. A pokud jde o chuť, zbavují celiaky pocitu omezení. V rámci projektu „Food Service“ realizovaného společností Schär mají být nyní více sledovány také senzibilizace a kompetence lidí pracujících v nejrůznějších oborech. Cílem je umožnit v budoucnu celiakům, aby se s jejich nemocí přirozeně a bez velkých problémů zacházelo také na cestách letadlem, lodí nebo vlakem, ve školách a veřejných zařízeních a samozřejmě v gastronomii.

100procentně bez lepku

Article13021_Frau lesen Etikett denken.jpg

Jak vážně doopravdy bereme naši bezlepkovou stravu? Subjektivní a objektivní odhady se v případě této otázky často hodně rozcházejí. Dotazovaní bez ohledu na pohlaví v rámci studie prováděné v USA (A. R. Lee) přiznali, že dietu dodržují na 98 procent. Při podrobnějším pohledu na jednotlivé oblasti života však byly výsledky mnohem horší. V čem přesně spočívají slabá místa? Všechna dobrá předsevzetí berou za své při společenských příležitostech (u mužů v 81, u žen v 88 procentech případů), návštěvách restaurací (u mužů v 82, u žen v 88 procentech případů) a v kruhu přátel (u mužů v 58, u žen v 67 procentech případů). Důvodem je, jak už bylo zmíněno, pocit omezení (73 procent), ale také nepohodlí ve srovnání se zbývající částí společnosti (69 procent), potíže s dodržováním diety (68 procent) a prostá chuť na změnu ve stravování (45 procent). A 33 procent dotázaných si stěžovalo na vyšší ceny bezlepkových potravin.

Anne Roland Lee
Diplomovaná pedagožka, registrovaná dietní sestra, uznávaná dietní a výživová poradkyně, Schär, USA