Co je celiakie?

Co je celiakie?

Celiakie je trvalá nesnášenlivost vůčI lepku.

Celiakie je trvalá nesnášenlivost imunitního systému vůči lepkové bílkovině glutenu (lepku), který se nachází v mnoha obilovinách, jako je například pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut, oves a žitovec. Postižení nesmějí jíst žádné výrobky, které obsahují lepkové obiloviny. U dětí a dospělých s příslušnou genetickou dispozicí vede příjem lepkových potravin nebo i potravin, které obsahují pouze stopové množství lepku, k imunitní reakci v tenkém střevě. Dochází k chronickému zánětu sliznice tenkého střeva a vymizení (atrofi i) klků. Sliznice tenkého střeva je pokryta klky a jemnými výchlipkami, tzv. mikrovily, které zvětšují povrch, jímž jsou přijímány živiny. U pacientů postižených celiakií dochází k téměř úplnému vymizení těchto klků a mikrovilů a k poškození sliznice tenkého střeva.

Celiaci proto nemohou přijímat žádné nebo téměř žádné živiny, jako jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerální látky. Výsledkem je ne vnitřní stěna tenkého střeva je pokryta klky, které zajišťují vstřebávání živin dostatečná výživa a podvýživa. Dokladem toho, že na vznik celiakie mají vliv také genetické faktory, je desetkrát častější výskyt této choroby u příbuzných prvního stupně než v celkové populaci. Mnoho genů, které tyto dědičné dispozice řídí, však ještě nebylo prozkoumáno.