Co dělat přI podezření na celiakii?

Co dělat přI podezření na celiakii?

K jednoznačné diagnóze vedou různá vyšetření.

V případě symptomů, které ukazují na celiakii, je pro první diagnózu většinou dostačující vyšetření krve. Defi nitivní diagnóza může být stanovena pouze pomocí biopsie tenkého střeva. Při biopsii se odeberou a vyšetří vzorky tkáně, aby se zjistilo případné poškození tenkého střeva.

Sérologická vyšetření

Podezření na celiakii může být potvrzeno vyšetřením krve. Při tomto vyšetření se nejprve zkoumají takzvané protilátky třídy IgA proti tkáňové transglutamináze (anti-tTG). Jedná se o maximálně spolehlivý a rutinně prováděný krevní test. Stejně spolehlivé, ale méně používané je stanovení protilátek proti endomysiu (EMA). Protilátky proti gliadinu (AGA) třídy IgA a IgG jsou nejpřesvědčivější zvláště u dětí do 3 let, protože poskytují jednoznačnější výsledky než ostatní protilátky. Pouhá změna AGA IgG není pro samotnou diagnózu rozhodující (kromě diagnózy u dětí s nedostatkem IgA).

Biopsie tenkého střeva

V případě pozitivních výsledků z krevních testů je k jednoznačnému stanovení diagnózy zapotřebí provést biopsii tenkého střeva pomocí gastroskopie. Pokud jsou krevní nálezy pozitivní a také pokud byly zjištěny typické změny v oblasti tenkého střeva, je možné diagnózu celiakie defi nitivně potvrdit.

Po stanovení diagnózy jsou důležité pravidelné roční lékařské prohlídky kvůli kontrole některých laboratorních hodnot.